Investerare

Bolagsstyrningsrapporter

Nexam Chemical tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, ”Koden”, sedan den 1 januari 2017. Nexam Chemical omfattas inte av det tvingande kravet på noterade bolag att följa Koden, men har valt att uppfylla de högt ställda kraven på bolagsstyrning.

Koden behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget, samt riktlinjer för bolagens rapportering. God bolagsstyrning bygger på att alla beslutsprocesser är definierade, har en tydlig ansvarsfördelning och effektiva kontroller. God bolagsstyrning skapar värde genom att säkerställa ett effektivt beslutsfattande, en öppenhet mot ägarna och omvärlden och att dessa kan följa bolagets utveckling.

Koden tillämpas enligt principen ”följa eller förklara”, vilket innebär att ett bolag kan avvika från enskilda regler i Koden om en förklaring innehållande skälen till avvikelsen anges. Nexam Chemical har inga avvikelser från Koden.

 

BOLAGSTYRNINGSRAPPORTER

Bolagsstyrningsrapport 2022

Bolagsstyrningsrapport 2021

Bolagsstyrningsrapport 2020

Bolagsstyrningsrapport 2019

Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017

Kalender

Finansiell kalender

2023-10-19
Delårsrapport januari-september 2023
2024-01-31
Bokslutskommuniké 2023

IR-kontakt

Ronnie Tornqvist, CEO
ronnie.tornqvist@nexamchemical.com
+46 (0)706-25 41 85