Investerare

Finansiell kalender

2022-01-26
Bokslutskommuniké 2021
2022-04-21
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-11
Årsstämma 2022
2022-07-14
Delårsrapport januari-juni 2022
2022-10-20
Delårsrapport januari-september 2022
2023-01-26
Bokslutskommuniké 2022

Bolagskalender

Inga datum inlagda.