Investerare

Finansiell kalender

2024-04-18
Delårsrapport januari-mars 2024
2024-05-14
Årsstämma 2024
2024-07-12
Delårsrapport januari-juni 2024
2024-10-18
Delårsrapport januari-september 2024
2025-01-30
Bokslutskommuniké 2024

Bolagskalender

Inga datum inlagda.