Investerare

Finansiell kalender

2023-04-20
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-05-09
Årsstämma 2023
2023-07-14
Delårsrapport januari-juni 2023
2023-10-19
Delårsrapport januari-september 2023
2024-01-31
Bokslutskommuniké 2023

Bolagskalender

Inga datum inlagda.