Investerare

Mats Persson
Styrelseordförande
Född: 1963
Huvudsysselsättning: Egen företagare
Aktier: 73 000
Optioner: Inga

Ledamot i styrelsen sedan 2019. Tidigare positioner inkluderar flera ledande befattningar inom Perstorpkoncernen, bland annat som vVD, och har under de senaste åren verkat som COO hos komposittillverkaren Diab med ansvar för bl.a. tillverkning och logistik. Styrelseordförande i Hemmeslöv Förvaltning AB. Styrelseledamot i Hemmeslöv Consulting AB.
Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Cecilia Jinert Johansson
Styrelseledamot
Född: 1963
Huvudsysselsättning: Egen företagare
Aktier: 52 000
Optioner: Inga

Ledamot i styrelsen sedan 2014. Tidigare positioner inkluderar bl.a. produktionschef och EHSQ-chef på Lantmännen division Lantbruk, Senior Vice President Operations på Ruukki Construction, SVP Supply Chain Management för Rautaruukki Oyj samt Vice President Operations på Crawford Group. Styrelseledamot i TC Tech Sweden AB, Tempest Security AB samt Minang AB.
Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Jonna Opitz
Styrelseledamot
Född: 1969
Huvudsysselsättning: SVP Communications & MultiBrands, Inwido AB (publ)
Aktier: 12 000
Optioner: Inga

Ledamot i styrelsen sedan 2018. Jonna Opitz är sedan 2009 marknads- och kommunikationsansvarig på mid-cap bolaget Inwido AB (publ). Sedan 2019 är hon dessutom övergripande ansvarig för bolagen: Diplomat Dörrar, Erafönster, Hajom, Inwido Support och SnickarPer. Tidigare positioner inkluderar bl.a. VP Corporate Communications för börsnoterade ReadSoft samt Corporate Communications Manager för tillika börsnoterade PartnerTech.
Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Ronnie Törnqvist
Styrelseledamot
Född: 1971
Huvudsysselsättning: VD Klippan Safety AB och CalixKlippan AB
Aktier: 20 000
Optioner: Inga

Ledamot i styrelsen sedan 2019. Tidigare positioner inkluderar bl.a. marknads- och teknikchef på KB Components.
Styrelseuppdrag finns i dotterbolag till Klippan Safety AB och Calixklippan AB.
Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.