Investerare

Cecilia Jinert Johansson
Styrelseordförande
Född: 1963
Huvudsysselsättning: Egen företagare
Aktier: 153599

Ledamot i styrelsen sedan 2014. Tidigare positioner inkluderar bl.a. produktionschef och EHSQ-chef på Lantmännen division Lantbruk, Senior Vice President Operations på Ruukki Construction, SVP Supply Chain Management för Rautaruukki Oyj samt Vice President Operations på Crawford Group. Styrelseordförande i Cascade Drives AB och Exeri AB samt styrelseledamot i Minang AB, Odinwill AB (publ), Freemelt Holding AB (publ) samt Dahrén Group AB. Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Lennart Holm
Styrelseledamot
Född: 1960
Huvudsysselsättning: VD Axolot Solutions Holdings AB
Aktier: 2 074 426

Ledamot i styrelsen sedan 2023.
Lennart Holm har M.Sc. i kemiteknik vid CTH, Göteborg. Holm har mer än 35 års erfarenhet från ett brett spektrum av ledande chefspositioner inom internationella industri- och riskkapitalbolag. Sedan drygt 10 år tillbaka är Holm primärt verksam som entreprenör inom teknikorienterade verksamheter med hållbarhet som fokusområde. Tidigare uppdrag inkluderar rollen som VD och koncernchef på Billerud, styrelseordförande samt styrelseledamot i VIDA, styrelseordförande i Perstorp, VD och koncernchef samt styrelseordförande i Nexam Chemicals, styrelseordförande i Hempel och styrelseledamot i PAI Partners. Holms pågående uppdrag innefattar rollen som styrelseordförande i Hamnkrogen Holding AB, Wellbo Group AB, styrelseledamot i CarryGenes Therapeutics AB och verkställande direktör i Axolot Solutions Holding AB. Holm bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Jonna Opitz
Styrelseledamot
Född: 1969
Huvudsysselsättning: SVP Communications & MultiBrands, Inwido AB (publ)
Aktier: 14 500

Ledamot i styrelsen sedan 2018. Jonna Opitz är sedan 2009 marknads- och kommunikationsansvarig på mid-cap bolaget Inwido AB (publ). Sedan 2019 är hon dessutom övergripande ansvarig för bolagen: Diplomat Dörrar, Erafönster, Hajom, Inwido Support och SnickarPer. Tidigare positioner inkluderar bl.a. VP Corporate Communications för börsnoterade ReadSoft samt Corporate Communications Manager för tillika börsnoterade PartnerTech.
Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Magnus Wikström
Styrelseledamot
Född: 1963
Huvudsysselsättning: Verkställande direktör i MaWi Development AB
Aktier: 17482

Ledamot i styrelsen sedan 2023.
Magnus Wikström är tekn. doktor i pappersteknologi vid KTH i Stockholm.
Wikström har mer än 20 års erfarenhet från ledande chefspositioner inom skogs- och förpackningsindustrin med roller som ansvarig för FoU, innovation, affärsutveckling och investeringsplanering. Tidigare uppdrag innefattar flera positioner på Billerud, bl.a. EVP Innovation och CTO, R&D Director på Korsnäs, och Projektområdeschef på RISE. Wikström har haft ledande roller på koncernledningsnivå för M&A och Venture investeringar, kundsamarbetsprogram med mera. Wikströms pågående uppdrag innefattar rollen som styrelseordförande i Cellfion AB, CelluXtreme AB, styrelseledamot i Ligna Energy och verkställande direktör i MaWi Development AB. Wikström äger inga aktier i Bolaget och bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Martin Roos
Styrelseledamot
Född: 1975
Aktier: 326000

Ledamot i styrelsen sedan 2021.
Roos är civilingenjör (kemi) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Roos har som anställd, under åren 2001 till 2012, haft olika chefspositioner inom Ericsson, och därefter varit VD för telekomoperatörerna Cable and Wireless Karibien (CWC) och Altice i Dominikanska republiken. Roos pågående uppdrag innefattar styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Facklan nr 7 i Stockholm, styrelseledamot i Codiqo AB, Lignin Industries AB, Milvik AB, Seamless Distribution Systems AB och The path less travelled AB samt styrelsesuppleant i Amarazen AB och Roos Fastighetskonsult AB. Roos äger 134 695 aktier i Bolaget och bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.