Investerare

Mats Persson
Styrelseordförande
Född: 1963
Huvudsysselsättning: Egen företagare
Aktier: 137 705

Ledamot i styrelsen sedan 2019. Tidigare positioner inkluderar flera ledande befattningar inom Perstorpkoncernen, bland annat som vVD, samt flera ledande befattning hos Diab. Styrelseordförande i Hemmeslöv Consulting AB, Circhem AB och Bioextrax AB.
Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Cecilia Jinert Johansson
Styrelseledamot
Född: 1963
Huvudsysselsättning: Egen företagare
Aktier: 72 830

Ledamot i styrelsen sedan 2014. Tidigare positioner inkluderar bl.a. produktionschef och EHSQ-chef på Lantmännen division Lantbruk, Senior Vice President Operations på Ruukki Construction, SVP Supply Chain Management för Rautaruukki Oyj samt Vice President Operations på Crawford Group. Styrelseledamot i TC Tech Sweden AB, Tempest Security AB samt Minang AB.
Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Jonna Opitz
Styrelseledamot
Född: 1969
Huvudsysselsättning: SVP Communications & MultiBrands, Inwido AB (publ)
Aktier: 14 500

Ledamot i styrelsen sedan 2018. Jonna Opitz är sedan 2009 marknads- och kommunikationsansvarig på mid-cap bolaget Inwido AB (publ). Sedan 2019 är hon dessutom övergripande ansvarig för bolagen: Diplomat Dörrar, Erafönster, Hajom, Inwido Support och SnickarPer. Tidigare positioner inkluderar bl.a. VP Corporate Communications för börsnoterade ReadSoft samt Corporate Communications Manager för tillika börsnoterade PartnerTech.
Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Oskar Tuwesson
Styrelseledamot
Född: 1980
Huvudsysselsättning: Partner Zonda Partners
Aktier: 10 000

Ledamot i styrelsen sedan 2021.
Tuwesson är grundare och partner på Corporate Finance-firman Zonda Partners AB. Tuwesson har lång erfarenhet inom investment banking och aktiemarknaden och har tidigare haft anställningar på banker såsom ABG Sundal Collier, Carnegie, JP Morgan och Pareto Securities. Tuwessons pågående uppdrag innefattar styrelseledamot i ZA Intressenter AB och Zonda Partners AB. Tuwesson bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Martin Roos
Styrelseledamot
Född: 1975
Aktier: 269 500

Ledamot i styrelsen sedan 2021.
Roos är civilingenjör (kemi) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Roos har som anställd, under åren 2001 till 2012, haft olika chefspositioner inom Ericsson, och därefter varit VD för telekomoperatörerna Cable and Wireless Karibien (CWC) och Altice i Dominikanska republiken. Roos pågående uppdrag innefattar styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Facklan nr 7 i Stockholm, styrelseledamot i Codiqo AB, Lignin Industries AB, Milvik AB, Seamless Distribution Systems AB och The path less travelled AB samt styrelsesuppleant i Amarazen AB och Roos Fastighetskonsult AB. Roos äger 134 695 aktier i Bolaget och bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.