Investerare

Ronnie Törnqvist
CEO
Född: 1971
Aktier: 251648

VD sedan maj 2023.
Ronnie har en doktorsexamen inom polymer- och kompositteknologi från EPFL i Lausanne, Schweiz.
Tidigare befattningar som VD för bland annat Klippan Safety AB, CalixKlippan AB, Autoform Group och senast Vilokan Group.

Marcus Nyberg
CFO
Född: 1975
Aktier: 50470
Optioner 2021/2024: 50 000

CFO sedan augusti 2019. Tidigare befattningar som CFO eller finansdirektör för Safegate International AB, LGT Group och Greenworks Tools de senaste tio åren. Efter magisterexamen i affärsadministration vid Lunds universitet 1999, 5 år som revisor på Arthur Andersen och PWC och sedan fyra år som affärskonsult vid PWC.

Adrian Pepper
Group Regulatory and EHSQ Manager
Född: 1973
Optioner 2021/2024: 50 000

Group Regulatory och EHSQ Manager från juni 2017. Doktor i syntetisk organisk kemi från Salford University, Storbritannien. Har tidigare varit verksam inom FoU, laboratorier och produktion för Nexam Performance Chemicals Division. Tidigare befattningar inkluderar delägare och företagsledare vid St Andrews ChemTech Int Ltd samt akademisk postdoktor vid University of Exeter.

Christer Svanberg
CTO
Aktier: 13 500

CTO sedan november 2022. Tidigare forskare och chef inom R&D på Borealis under 15 år. Civilingenjör i Teknisk Fysik & Elektroteknik från Linköpings Tekniska Högskola och PhD i Materialvetenskap från Chalmers Tekniska Högskola 2000.

Henrik Bernquist
Business Manager
Född: 1980
Aktier: 5 208
Optioner 2021/2024: 10 000

Business Manager sedan 2020. Tog civilingenjörsexamen 1999 i Kemiteknik på Lunds tekniska högskola. Tidigare tjänster inom FoU, marknadsföring och product management huvudsakligen inom Perstorp AB.

Dane Momcilovic
Business Manager
Född: 1976
Aktier: 219 442

Business Manager sedan 2022. Doktorsexamen i Teknisk analytisk kemi från Lunds tekniska högskola. Tidigare tjänster som Assisterande Sr föreläsare på KTH, CTO på Nexam Chemical AB, FoU chef på DIAB samt CTO på Polygiene.