Investerare

Johan Arvidsson
CEO
Född: 1969
Aktier: 89 576
Optioner: 200 000
TO1: 6769
TO2: 6769

VD sedan februari 2019 och försäljningschef sedan 2016. Tidigare befattningar bl a som VD och styrelseordförande för DuPont Sverige AB, Nordisk marknadschef för DuPont Performance Polymers samt VD för aXichem AB.

Marcus Nyberg
CFO
Född: 1975
Aktier: 23 332
Optioner: 100 000 and
TO1: 833
TO2: 833

CFO sedan augusti 2019. Tidigare befattningar som CFO eller finansdirektör för Safegate International AB, LGT Group och Greenworks Tools de senaste tio åren. Efter magisterexamen i affärsadministration vid Lunds universitet 1999, 5 år som revisor på Arthur Andersen och PWC och sedan fyra år som affärskonsult vid PWC.

Lars Öhrn
CMO
Född: 1971
Aktier: 9332
Optioner: 100 000
TO1: 333
TO2: 333

CMO sedan 2015. Tidigare positioner omfattar bl.a. Market Application Manager hos Bourouge i Abu Dahbi och inom business development hos Trioplast och MölnlyckeHealthcare.

Francesco Pisciotti
CTO
Född: 1973
Aktier: 300
Optioner: 100 000

CTO från februari 2019. Teknologie doktor inom materialteknik från Chalmers Teniska Högskola med inriktning på polymera material, bearbetning och egenskapsutveckling. Tidigare erfarenheter som specialist hos Tetra Pak R&D med inriktning på formulering, bearbetning och egenskaper av polymera material samt ytmodifiering av material. Dessförinnan erfarenhet från RISE, Research Institutes of Sweden.

Lucas Petersson
Supply Chain Manager
Född: 1992
Optioner: 70 000

Supply Chain Manager från september 2019. BSc i företagsekonomi, Lunds Universitet. Tidigare
befattningar inkluderar bland annat inköpschef för Nexam Chemical, finans- och managementkonsult
för Qvickbron Industriutveckling AB och försäljning.

Adrian Pepper
Group Regulatory and EHSQ Manager
Född: 1973
Optioner: 40 000

Group Regulatory och EHSQ Manager från juni 2017. Doktor i syntetisk organisk kemi från Salford University, Storbritannien. Har tidigare varit verksam inom FoU, laboratorier och produktion för Nexam Performance Chemicals Division. Tidigare befattningar inkluderar delägare och företagsledare vid St Andrews ChemTech Int Ltd samt akademisk postdoktor vid University of Exeter.

Tomas Eriksson
Produktionschef
Aktier: Inga
Optioner: 100 000

Production manager sedan 2020. Tidigare erfarenheter omfattar bl.a. VD för Calderys Nordic och CCO på Nordkalk Oy AB med en bakgrund att leda storskalig produktion, R&D, och kommersiella organisationer med fokus på optimeringsarbete och tillväxt.

Lazlo Megyeri
Managing Director Hungary
Född: 1981
Optioner: 10 000

VD för Nexam Chemical Ungern sedan juli 2018, chef för Östeuropa sedan 2019. Examen vid Tekniska Universitetet i Budapest som bioingenjör. Tidigare befattningar inkluderar bland annat försäljning och affärsutveckling inom bioteknik; VD Ungern, regionansvarig Östeuropa, säljchef på A.Schulman. Arbetat inom polymerindustrin sedan 2009.