Investerare

Johan Arvidsson
CEO
Född: 1969
Aktier: 96 345
Optioner 2019/2022: 200 000
Optioner 2021/2024: 100 000
TO2: 6769

VD sedan februari 2019 och försäljningschef sedan 2016. Tidigare befattningar bl a som VD och styrelseordförande för DuPont Sverige AB, Nordisk marknadschef för DuPont Performance Polymers samt VD för aXichem AB.

Marcus Nyberg
CFO
Född: 1975
Aktier: 24165
Optioner 2019/2022: 100 000
Optioner 2021/2024: 50 000
TO2: 833

CFO sedan augusti 2019. Tidigare befattningar som CFO eller finansdirektör för Safegate International AB, LGT Group och Greenworks Tools de senaste tio åren. Efter magisterexamen i affärsadministration vid Lunds universitet 1999, 5 år som revisor på Arthur Andersen och PWC och sedan fyra år som affärskonsult vid PWC.

Francesco Pisciotti
CTO
Född: 1973
Optioner 2019/2022: 100 000

CTO från februari 2019. Teknologie doktor inom materialteknik från Chalmers Teniska Högskola med inriktning på polymera material, bearbetning och egenskapsutveckling. Tidigare erfarenheter som specialist hos Tetra Pak R&D med inriktning på formulering, bearbetning och egenskaper av polymera material samt ytmodifiering av material. Dessförinnan erfarenhet från RISE, Research Institutes of Sweden.

Lucas Petersson
COO
Född: 1992
Optioner 2019/2022: 100 000
Optioner 2021/2024: 50 000

Chief Operating Officer från 1:a januari 2021. BSc i företagsekonomi, Lunds Universitet. Tidigare
befattningar inkluderar bland annat Supply Chain Manager för Nexam Chemical, finans- och managementkonsult
för Qvickbron Industriutveckling AB och försäljning.

Adrian Pepper
Group Regulatory and EHSQ Manager
Född: 1973
Optioner 2019/2022: 40 000
Optioner 2021/2024: 50 000

Group Regulatory och EHSQ Manager från juni 2017. Doktor i syntetisk organisk kemi från Salford University, Storbritannien. Har tidigare varit verksam inom FoU, laboratorier och produktion för Nexam Performance Chemicals Division. Tidigare befattningar inkluderar delägare och företagsledare vid St Andrews ChemTech Int Ltd samt akademisk postdoktor vid University of Exeter.

Tomas Eriksson
CCO
Aktier: Inga
Optioner 2019/2022: 100 000

Chief Commercial Officer sedan 1:a januari 2021. Tidigare erfarenheter omfattar bl.a. VD för Calderys Nordic och CCO på Nordkalk Oy AB med en bakgrund att leda storskalig produktion, R&D, och kommersiella organisationer med fokus på optimeringsarbete och tillväxt.