Investerare

Bolagsstyrning

Nexam Chemical är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier och har varit noterat sedan 2013.

Styrning, ledning och kontroll av Nexam Chemical fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, Aktiebolagslagen, den gällande bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning, “Koden”. Nexam Chemical tillämpar Koden från och med den 1 januari 2017.

 

Övergripande struktur för bolagsstyrning i Nexam Chemical

Kalender

Finansiell kalender

2023-10-19
Delårsrapport januari-september 2023
2024-01-31
Bokslutskommuniké 2023

IR-kontakt

Ronnie Tornqvist, CEO
ronnie.tornqvist@nexamchemical.com
+46 (0)706-25 41 85