Investerare

Bolagsstyrning

Nexam Chemical är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier och har varit noterat sedan 2013.

Styrning, ledning och kontroll av Nexam Chemical fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, Aktiebolagslagen, den gällande bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning, “Koden”. Nexam Chemical tillämpar Koden från och med den 1 januari 2017.

 

Övergripande struktur för bolagsstyrning i Nexam Chemical

Kalender

Finansiell kalender

2022-07-14
Delårsrapport januari-juni 2022
2022-10-20
Delårsrapport januari-september 2022
2023-01-26
Bokslutskommuniké 2022

IR-kontakt

Johan Arvidsson, CEO
johan.arvidsson@nexamchemical.com
+46 (0)708-97 44 39