Investerare

Incitamentsprogram

Nexam Chemical har ett pågående incitamentsprogram om totalt 808 500 optioner vilka alla ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptioner har utgetts till marknadsvärde, beräknat enligt “Black Scholes”-formeln. Pågående incitamentsprogram specificeras i tabell nedan. För ytterligare information, se det fullständiga beslutet.

Skälen till införandet av incitamentsprogram är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av de deltagande medarbetarnas och aktieägarnas intressen, samt främja ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.

 

Tilldelningsdatum Optionspris Tidigaste inlösendag Slutförfallodag Lösenpris Utestående optioner Utspädning vid full teckning
 2019-06-24
2020-05-12
0,40
0,26
2022-08-26
2022-08-26
2022-09-09
2022-09-09
11,51
11,51
808 500
230 000
1,1%
0,3
1 038 500 1,4%

Kalender

Finansiell kalender

2021-10-21
Delårsrapport januari-september 2021
2022-01-26
Bokslutskommuniké 2021

IR-kontakt

Johan Arvidsson, CEO
johan.arvidsson@nexamchemical.com
+46 (0)708-97 44 39