Investerare

Revisorer

Vid den senaste årsstämman valdes Deloitte AB till revisor för Nexam Chemical för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg är huvudansvarig revisor.

Kalender

Finansiell kalender

2022-10-20
Delårsrapport januari-september 2022
2023-01-26
Bokslutskommuniké 2022

IR-kontakt

Johan Arvidsson, CEO
johan.arvidsson@nexamchemical.com
+46 (0)708-97 44 39