Investerare

Aktien

Nexam Chemical Holding AB är listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market och aktien handlas med kortnamnet NEXAM och ISIN-kod SE0005101003.

Aktiekapitalet uppgår till 1 517 372,44 SEK fördelat på 78 903 367 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1/52 SEK och berättigar till en röst på bolagsstämman.

Ägare

Största aktieägare per 30 juni 2021

Aktieägare* Antal aktier Andel %
SIX SIS AG 13 125 387 16,6%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 8 494 523 10,8%
Veronica Wallman 3 641 225 4,6%
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 3 350 692 4,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 299 711 2,9%
Lennart Holm, privat och via bolag 2 065 135 2,6%
Goldman Sachs International Ltd 1 997 311 2,5%
Michael Wandy Karlsson, privat och via bolag 1 377 342 1,7%
IBKR Financial Services AG 1 206 000 1,5%
Futur Pension 1 147 871 1,5%
Övriga aktieägare (ca 5 900 st) 40 198 170 50,9%
Totalt 78 903 367 100,0%

 

* Nexam Chemicals tio största ägare enligt aktiebok förd av Euroclear. I aktieägarlistan ingår för insynsregistrerade personer det totala insynsregistrerade innehavet, dvs innehav som finns privat, via bolag eller inom familjen.

Insynspersoner

Nexam Chemical följer sedan 3 juli 2016 artikel 19 i Market Abuse Regulation (MAR).

Enligt MAR artikel 19, samt i vägledning från Finansinspektionen, skall personer i ledande ställning (insynspersoner) och dess närstående rapportera förändringar i sitt innehav till Finansinspektionen. Information om insynshandel i Nexam Chemicals aktie gjord av personer i ledande ställning finns på Finansinspektionens hemsida.

 

 

 

Nasdaq Stockholm First North Growth Market

Nasdaq Stockholm First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag på en börsnoterat bolag.

Kalender

Finansiell kalender

2021-10-21
Delårsrapport januari-september 2021
2022-01-26
Bokslutskommuniké 2021

IR-kontakt

Johan Arvidsson, CEO
johan.arvidsson@nexamchemical.com
+46 (0)708-97 44 39