Investerare

Aktien

Nexam Chemical Holding AB är listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market och aktien handlas med kortnamnet NEXAM och ISIN-kod SE0005101003.

Aktiekapitalet uppgår till 1 556 073,04 SEK fördelat på 80 915 798 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1/52 SEK och berättigar till en röst på bolagsstämman.

Ägare

Största aktieägare per 30 juni 2023

Aktieägare* Antal aktier Andel %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 8 242 254 10,2%
SIX SIS AG 7  274 765 9,0%
Svenolov Hjaelmstad 4 770 051 5,9%
Veronica Wallman 3 641 225 4,5%
Lennart Holm, privat och via bolag 2 074 426 2,6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 930 673 2,4%
SEB Europafond småbolag 1 913 265 2,4%
Claes Mellgren 1 650 663 2,0%
Per Olof Andersson 1 615 664 2,0%
Michael Wandy Karlsson, privat och via bolag 1 402 342 1,7%
Övriga aktieägare (ca 5 600 st) 46 400 470 57,3%
Totalt 80 915 798 100,0%

 

* Nexam Chemicals tio största ägare enligt aktiebok förd av Euroclear. I aktieägarlistan ingår för insynsregistrerade personer det totala insynsregistrerade innehavet, dvs innehav som finns privat, via bolag eller inom familjen.

Insynspersoner

Nexam Chemical följer sedan 3 juli 2016 artikel 19 i Market Abuse Regulation (MAR).

Enligt MAR artikel 19, samt i vägledning från Finansinspektionen, skall personer i ledande ställning (insynspersoner) och dess närstående rapportera förändringar i sitt innehav till Finansinspektionen. Information om insynshandel i Nexam Chemicals aktie gjord av personer i ledande ställning finns på Finansinspektionens hemsida.

 

 

 

Nasdaq Stockholm First North Growth Market

Nasdaq Stockholm First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag på en börsnoterat bolag.

Kalender

Finansiell kalender

2023-10-19
Delårsrapport januari-september 2023
2024-01-31
Bokslutskommuniké 2023

IR-kontakt

Ronnie Tornqvist, CEO
ronnie.tornqvist@nexamchemical.com
+46 (0)706-25 41 85