Investerare

Aktien

Nexam Chemical Holding AB är listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market och aktien handlas med kortnamnet NEXAM och ISIN-kod SE0005101003.

Aktiekapitalet uppgår till 1 457 757,06 SEK fördelat på 75 803 367 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1/52 SEK och berättigar till en röst på bolagsstämman.

Ägare

Största aktieägare per 31 mars 2020

Aktieägare* Antal aktier Andel %
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 10 642 919 15,8%
SIX SIS AG 9 167 813 13,6%
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2 499 053 3,7%
Lennart Holm, privat och via bolag 2 121 596 3,1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 902 977 2,8%
Goldman Sachs International Ltd 1 518 973 2,2%
IBKR Financial Services AG 1 319 635 2,0%
Michael Karlsson 968 342 1,4%
Swedbank försäkring 921 987 1,4%
Björn Parkander 912 517 1,4%
Övriga aktieägare (ca 5 950 st) 35 543 207 52,6%
Totalt 67 519 019 100,0%

 

* Nexam Chemicals tio största ägare enligt aktiebok förd av Euroclear. I aktieägarlistan ingår för insynsregistrerade personer det totala insynsregistrerade innehavet, dvs innehav som finns privat, via bolag eller inom familjen.

Insynspersoner

Nexam Chemical följer sedan 3 juli 2016 artikel 19 i Market Abuse Regulation (MAR).

Enligt MAR artikel 19, samt i vägledning från Finansinspektionen, skall personer i ledande ställning (insynspersoner) och dess närstående rapportera förändringar i sitt innehav till Finansinspektionen. Information om insynshandel i Nexam Chemicals aktie gjord av personer i ledande ställning finns på Finansinspektionens hemsida.

 

 

 

Nasdaq Stockholm First North Growth Market

Nasdaq Stockholm First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag på en börsnoterat bolag.

Kalender

Finansiell kalender

2020-07-17
Delårsrapport januari-juni 2020
2020-10-22
Delårsrapport januari-september 2020
2021-01-28
Bokslutskommuniké 2020

IR-kontakt

Johan Arvidsson, CEO
johan.arvidsson@nexamchemical.com
+46 (0)708-97 44 39