Investerare

Aktien

Nexam Chemical Holding AB är listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market och aktien handlas med kortnamnet NEXAM och ISIN-kod SE0005101003.

Aktiekapitalet uppgår till 1 457 757,06 SEK fördelat på 75 803 367 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1/52 SEK och berättigar till en röst på bolagsstämman.

Ägare

Största aktieägare per 30 juni 2020

Aktieägare* Antal aktier Andel %
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 12 036 590 15,9%
SIX SIS AG 11 296 813 14,9%
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2 836 651 3,7%
Lennart Holm, privat och via bolag 2 465 232 3,3%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 208 296 2,9%
Goldman Sachs International Ltd 2 025 297 2,7%
Michael Karlsson, privat och via bolag 1 377 342 1,8%
IBKR Financial Services AB 1 308 650 1,7%
Swedbank försäkring 925 496 1,2%
Björn Parkander 912 517 1,2%
Övriga aktieägare (ca 6 100 st) 38 410 483 50,7%
Totalt 75 803 367 100,0%

 

* Nexam Chemicals tio största ägare enligt aktiebok förd av Euroclear. I aktieägarlistan ingår för insynsregistrerade personer det totala insynsregistrerade innehavet, dvs innehav som finns privat, via bolag eller inom familjen.

Insynspersoner

Nexam Chemical följer sedan 3 juli 2016 artikel 19 i Market Abuse Regulation (MAR).

Enligt MAR artikel 19, samt i vägledning från Finansinspektionen, skall personer i ledande ställning (insynspersoner) och dess närstående rapportera förändringar i sitt innehav till Finansinspektionen. Information om insynshandel i Nexam Chemicals aktie gjord av personer i ledande ställning finns på Finansinspektionens hemsida.

 

 

 

Nasdaq Stockholm First North Growth Market

Nasdaq Stockholm First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag på en börsnoterat bolag.

Kalender

Finansiell kalender

2020-10-22
Delårsrapport januari-september 2020
2021-01-28
Bokslutskommuniké 2020

IR-kontakt

Johan Arvidsson, CEO
johan.arvidsson@nexamchemical.com
+46 (0)708-97 44 39