Investerare

Certified Advisor

Nexam Chemical har till sin Certified Advisor utsett:

FNCA Sweden AB
Humlegårdsgatan 5
102 48 Stockholm
Tel. +46-8 528 00 399
www.fnca.se

Nasdaq Stockholm First North Premier är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad.

Bolag på First North Premier regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Premier är mer riskfylld än en placering i ett bolag på en börsnoterat bolag.

Alla bolag vars aktier handlas på First North Premier har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. FNCA, som är medlem vid och har avtal med NASDAQ Stockholm, är Certified Adviser för Nexam Chemical. En Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North Premier. NASDAQ Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

NASDAQ Stockholms övervakningsfunktion (”surveillance”) ansvarar för att kontrollera att både bolag och Certified Advisers lever upp till regelverket på First North Premier Premier. Surveillance övervakar även handeln på First North Premier. FNCA, som är Nexam Chemicals Certified Adviser, äger inte några aktier i Nexam Chemical.

Kalender

Finansiell kalender

2024-07-12
Delårsrapport januari-juni 2024
2024-10-18
Delårsrapport januari-september 2024
2025-01-30
Bokslutskommuniké 2024

IR-kontakt

Ronnie Tornqvist, CEO
ronnie.tornqvist@nexamchemical.com
+46 (0)706-25 41 85