Investerare

Lennart Holm
Styrelseordförande
Född: 1960
Huvudsysselsättning: Entreprenör
Aktier: 2 101 596
Optioner: Inga

Ordförande i styrelsen sedan 2012, samt ordförande i dotterbolaget Nexam Chemical AB sedan 2009. Tidigare positioner inkluderar bl.a. koncernchef och sedermera styrelseordförande i Perstorp samt VD för Stora Cell AB. Styrelseordförande i Axolot Solutions AB, BillerudKorsnäs AB, Hamnkrogen i Hbg Holding AB, VIDA AB samt Wellbo Fastighetsutveckling AB. Ledamot i Polygiene AB, Holm & Gross Holding AB samt Preventic Group AB. Övriga uppdrag är i dotterbolag till ovan nämnda bolag. Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Cecilia Jinert Johansson
Styrelseledamot
Född: 1963
Huvudsysselsättning: Egen företagare
Aktier: 29 000
Optioner: Inga

Ledamot i styrelsen sedan 2014. Tidigare positioner inkluderar bl.a. produktionschef och EHSQ-chef på Lantmännen division Lantbruk, Senior Vice President Operations på Ruukki Construction, SVP Supply Chain Management för Rautaruukki Oyj samt Vice President Operations på Crawford Group. Styrelseledamot i TC Tech Sweden AB, Tempest Security AB samt Minang AB. Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Daniel Röme
Styrelseledamot
Född: 1976
Huvudsysselsättning: Egen företagare
Aktier: 1 500 237
Optioner: Inga

Ledamot i styrelsen sedan 2012, samt ledamot i dotterbolaget Nexam Chemical AB sedan 2009. Grundare av Nexam Chemical. Tidigare erfarenheter inkluderar positioner i Perstorpkoncernen inom R&D och som Manager Business Development. Styrelseordförande i Ndjeka Röme AB och Svensk Trygghetstjänst AB. Styrelseledamot i Rome Holding AB, Nattro Labs AB samt Rome Consulting AB. Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Per-Ewe Wendel
Styrelseledamot
Född: 1950
Huvudsysselsättning: Egen företagare
Aktier: 19 000
Optioner: Inga

Ledamot i styrelsen sedan 2015. Tidigare positioner inkluderar bl.a. koncernchef för Plastal Industri AB, VD för Kongsberg Automotive i Sverige, Affärsområdeschef för Plastal Group AB och Divisionschef för Lear Corporation i Sverige. Styrelseordförande i Fordonskomponentgruppen AB, Eton Systems AB, Polyuretan Technology Sweden AB samt VA Automotive AB. Styrelseledamot i PE Wendel Consulting AB. Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Jonna Opitz
Styrelseledamot
Född: 1969
Huvudsysselsättning: Senior Vice President Marketing Sales & Communication vid Inwido AB (publ)
Aktier: 12 000
Optioner: Inga

Ledamot i styrelsen sedan 2018. Opitz är sedan 2009 marknads- och kommunikationsansvarig på mid-cap bolaget Inwido AB (publ). Tidigare positioner inkluderar bl.a. Vice President Corporate Communications för börsnoterade ReadSoft samt Corporate Communications Manager för tillika börsnoterade PartnerTech. Oberoende till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.