Investerare

Aktien

Nexam Chemical Holding AB är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier och aktien handlas med kortnamnet NEXAM och ISIN-kod SE0005101003.

Aktiekapitalet uppgår till 1 298 442,67 SEK fördelat på 67 519 019 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1/52 SEK och berättigar till en röst på bolagsstämman.

Ägare

Största aktieägare per 301 juni 2019

Aktieägare* Antal aktier Andel i %
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 11 042 365 16,4%
SIX SIS AG 8 634 113 12,8%
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2 346 782 3,5%
Lennart Holm, privat och via bolag 2 121 596 3,1%
Goldman Sachs International Ltd 1 518 973 2,2%
IBKR Financial Services AG 1 460 646 2,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 215 132 1,8%
Michael Karlsson 948 342 1,4%
Björn Parkander 912 517 1,4%
Swedbank Försäkring 770 260 1,1%
Övriga aktieägare (ca 6 400 st) 36 548 293 54,1%
Totalt 67 519 019 100,0%

 

* Nexam Chemicals tio största ägare enligt aktiebok förd av Euroclear. I aktieägarlistan ingår för insynsregistrerade personer det totala insynsregistrerade innehavet, dvs innehav som finns privat, via bolag eller inom familjen.

Insynspersoner

Nexam Chemical följer sedan 3 juli 2016 artikel 19 i Market Abuse Regulation (MAR).

Enligt MAR artikel 19, samt i vägledning från Finansinspektionen, skall personer i ledande ställning (insynspersoner) och dess närstående rapportera förändringar i sitt innehav till Finansinspektionen. Information om insynshandel i Nexam Chemicals aktie gjord av personer i ledande ställning finns på Finansinspektionens hemsida.

Namn Befattning Insynsperson sedan
Lennart Holm Styrelseordförande 2013-04-23
Cecilia Jinert Johansson Styrelseledamot 2014-05-14
Jonna Opitz Styrelseledamot 2018-05-17
Mats Persson Styrelseledamot 2019-05-16
Ronnie Törnqvist Styrelseledamot 2019-05-16
Johan Arvidsson CEO 2016-08-10
Marcus Nyberg CFO 2019-08-01
Francesco Pisciotti CTO 2019-02-04
Susanne Thygesson COO 2018-01-02
Lars Öhrn CMO 2015-05-18

 

 

 

Nasdaq Stockholm First North Premier

Nasdaq Stockholm First North Premier är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Premier regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Premier är mer riskfylld än en placering i ett bolag på en börsnoterat bolag.

Kalender

Finansiell kalender

2019-11-12
Delårsrapport januari-september 2019
2020-02-14
Bokslutskommuniké 2019

IR-kontakt

Johan Arvidsson, CEO
johan.arvidsson@nexamchemical.com
+46 (0)708-97 44 39