Investerare

Aktien

Nexam Chemical Holding AB är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier och aktien handlas med kortnamnet NEXAM och ISIN-kod SE0005101003.

Aktiekapitalet uppgår till 1 298 442,67 SEK fördelat på 67 519 019 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1/52 SEK och berättigar till en röst på bolagsstämman.

Ägare

Största aktieägare per 30 september 2018

Aktieägare* Antal aktier Andel i %
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 10 271 112 15,2%
SIX SIS AG 6 833 972 10,1%
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2 346 782 3,5%
Lennart Holm, privat och via bolag 2 121 596 3,1%
IBKR Financial Services AG 1 555 646 2,3%
Goldman Sachs International Ltd 1 518 973 2,2%
Daniel Röme, via bolag 1 500 237 2,2 &
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 388 115 2,1%
Michael Karlsson 948 342 1,4%
Björn Parkander 912 517 1,4%
Övriga aktieägare (ca 6 900 st) 38 121 727 56,5%
Totalt 67 519 019 100,0%

 

* Nexam Chemicals tio största ägare enligt aktiebok förd av Euroclear. I aktieägarlistan ingår för insynregistrerade personer det totala insynsregistrerade innehavet, dvs innehav som finns privat, via bolag eller inom familjen.

Insynspersoner

Nexam Chemical följer sedan 3 juli 2016 artikel 19 i Market Abuse Regulation (MAR).

Enligt MAR artikel 19, samt i vägledning från Finansinspektionen, skall personer i ledande ställning (insynspersoner) och dess närstående rapportera förändringar i sitt innehav till Finansinspektionen. Information om insynshandel i Nexam Chemicals aktie gjord av personer i ledande ställning finns på Finansinspektionens hemsida.

 

Nasdaq Stockholm First North Premier

Nasdaq Stockholm First North Premier är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Premier regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Premier är mer riskfylld än en placering i ett bolag på en börsnoterat bolag.

Kalender

Finansiell kalender

2019-05-07
Delårsrapport januari-mars 2019
2019-05-16
Årsstämma 2019
2019-08-20
Delårsrapport januari-juni 2019

IR-kontakt

Johan Arvidsson, CEO
johan.arvidsson@nexamchemical.com
+46 (0)708-97 44 39