Nyheter

Forskningsprojekt möjliggör användning av högtemperaturpolyimid i flygmotorers varma delar

2021-05-27

Nexam har varit en del av ett forsknings- och innovationsprojekt med syfte att förbättra hållbarheten hos högtemperaturpolyimid vid mycket höga temperaturer i kombination med påverkan av luft och fukt. Resultatet möjliggör användning av plastmaterialet i flygmotorers varma delar med nödvändig livslängd säkrad. 

Att göra flygplan lättare är något forskare och näringsliv på bred front arbetar för att åstadkomma. Ett lättare plan är mer bränslesnålt vilket ger positiva fördelar för såväl klimat och miljö som ekonomiskt. Dessutom finns det praktiska och funktionella fördelar att vinna.

I ett samverkansprojekt mellan RISE SICOMP, GKN Aerospace Sweden, Woxna Graphite och Nexam Chemical har teknologier utvecklats som kan användas på flygplanskomponenter och andra användningsområden där hållbarhetskraven är mycket höga. Kompositerna ska tåla oxidation över ett brett temperaturområde under lång tid.

I projektet tillsattes grafen i materialet som ytskydd respektive som matrismodifierare. Kompositer, med och utan grafen, tillverkades och testades på samma sätt för jämförelse.

Utan grafen minskade de mekaniska egenskaperna hos materialet (short-beam skjuvhållfasthet ILSS) med 56 respektive 84 procent efter att ha oxiderats termiskt vid 320°C under 500 respektive 1 000 timmar.

När grafen användes som skyddslager, bevarades kompositens mekaniska egenskaper med 80 procent efter 500 timmar och 65 procent efter 1 000 timmar. Vid användning av grafen som matrismodifierare var de mekaniska egenskaperna oförändrade efter 500 timmar och bevarades till 87 procent efter 1 000 timmar.

– Grafen har många bra egenskaper, den främsta i just det här projektet är barriärfunktionen för ogenomtränglighet. Med den innovativa utvecklingen av material- och tillverkningsprocesser i projektet har vi nått målet och använt extremt låga mängder grafen för att få mycket bättre hållbarhet mot luft vid höga temperaturer, säger säger Henrik Bernquist, Business development manager på Nexam Chemical.

Läs mer om Nexams Chemicals produkt NEXIMID MHT-R .

OM PROJEKTET
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen: Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer, steg 2
Projektpartners: RISE SICOMP, GKN Aerospace Sweden, Nexam Chemical och Woxna Graphite