Nyheter

Nexam Chemical ; Ny order om 9 miljoner SEK från kund i USA inom affärsområdet PET additiv

2020-09-30

Nexam Chemical har fått en order från en befintlig kund inom området PET additiv för leveranser till USA. Kunden är en marknadsledande tillverkare av PET-skum. Det är den i enskilt största order i USA och även en av de största någonsin för Nexam Chemical globalt. Nexam Chemical har tidigare levererat produkter till denna kund och denna order bekräftar god tillväxt i affären. Värdet på ordern är 9 milj SEK och gäller leveranser till och med våren 2021.

”Det är mycket glädjande att kunna berätta om denna order. Mest för att vi verkligen ser att vi får förtroendet att fortsätta växa med befintliga kunder. Att arbeta med växande kunder är en nyckelkomponent i en långsiktig tillväxtstrategi.” säger Johan Arvidsson VD i Nexam Chemical.

”Detta är ett samarbete som vi haft under drygt 2 år, som utvecklar sig bättre än vi ursprungligen vågade hoppas på.” fortsätter Johan Arvidsson.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 14:00 CET.

Ladda ner som PDF