Nyheter

Nexam Chemicals produkter omnämnda i branschtidningen Compounding World

2016-03-09

I branschtidningen Compounding World omnämns Nexam Chemicals produkter i en artikel om hur additiv kan förbättra polyamider.

Artikeln ”Adding performance to PA”, i det senaste numret av Compounding World, beskriver hur nya additiv och teknologier kan möjliggöra för polyamider att klara av allt mer utmanande krav. I artikeln presenteras Nexam Chemicals produkter och hur dessa kan förändra egenskaper hos polyamider. Artikeln finns att läsa i Compounding Worlds februari nummer (sid 19-26).

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Ladda ner som PDF