Nyheter

Hållbarhetsutbildning inom Nexam Chemical

2021-02-23

Ansvarsfull produktion, innovativa lösningar och minskat klimatavtryck; detta är några av Nexam Chemicals bidrag till en hållbar utveckling. Som en del av vår ambition för området har en hållbarhetsutbildning genomförts med över 90 procent av våra anställda inom samtliga områden.

Adrian Pepper, Group Regulatory och EHSQ Manager på Nexam Chemical, har varit ansvarig för projektet. Han anser att utbildningen har varit viktig att arrangera av flera skäl, inte minst för att uppmuntra och generera idéer på alla nivåer i företaget.

– För att vi ska kunna leva upp till våra hållbarhetsambitioner krävs det att vi är inkluderande i vårt tillvägagångssätt. Jag ville därför låta medarbetare vara en del av arbetet. Faktum är att många är intresserade av hållbarhet, och självklart ska vi ta tillvara på det. Det är också viktigt att utbilda anställda i en global och viktig fråga, samt visa hur vi som företag bidrar, säger Adrian.

Över 90 procent av Nexam Chemicals medarbetare inom samtliga områden var involverade i utbildningen, från ledning till operatörer, administrativa roller och säljfunktioner. Ett antal sessioner hölls under 2020, inom alla anläggningar, för att möjliggöra en hög närvaro.

–  När jag utvecklade innehållet var jag medveten om att inte alla har samma utgångsläge kopplat till hållbarhet, till exempel medvetandegrad. Mot denna bakgrund ville jag inleda med det globala perspektivet för att skapa en gemensam förståelse. Jag var också mycket angelägen om att använda konkreta exempel för att lyfta fram hur hållbarhet prioriteras av myndigheter, större bolag samt små och medelstora företag, säger Adrian.

Efter detta introducerades deltagarna till hur Nexam Chemical strävar efter att förbättra sitt arbete i relaterade frågor. Områden kan till exempel vara kvalitet, drift, produktapplikationer och medarbetare. Slutligen hölls en diskussion om vad hållbarhet betyder för den anställde, vad personen tycker är viktigast och hur man kan bidra genom sin roll.

Positiv respons

En av de anställda som slutfört utbildningen är Karina Wisniewska, produktionsplanerare på Nexam Chemical sedan juni 2020.

– Jag tycker att utbildningen var väldigt intressant. Den har gett både mig själv och mina kollegor en vägvisning som vi kan använda dagligen. Jag arbetar med produktion och tar alltid hänsyn till att vi ska hålla en hög effektivitet och kvalitet. Även i små projekt måste vi tänka på hållbarhet, som att minska avfallet, säger Karina och fortsätter:

– Personligen känner jag till begreppet hållbarhet sedan tidigare. Tack vare utbildningen känner jag att jag idag vet mer om Nexam Chemicals ambitioner i de här frågorna. Det viktigaste budskapet, enligt min mening, är att varje individ kan påverka helhetsresultatet, avslutar hon.