Nyheter

Framsteg för återvinning av plast

2020-03-31

Plastanvändningen ökar ständigt och 2018 bestod den globala produktionen av drygt 360 miljoner ton*. Plast består huvudsakligen av en eller flera polymerer som har blandats med tillsatser. I samband med att plastanvändningen ökar tilltar också behovet av att kunna återvinna det som produceras.

Enligt forskare anslutna till det Mistrafinansierade forskningprogrammet STEPS, Sustainable Plastics and Transition Pathways, är dagens återvinning av plast bristfällig. Många förpackningar som tillverkas är inte gjorda för att återvinnas och endast 14 procent samlas globalt in för återvinning. Sortering av polymer innehållande en större andel carbonblack (sot) är en av marknadens största utmaningar kopplat till detta. Detta är något som vardagligt diskuteras som svart plast.

Svart plast används idag i stor utsträckning, exempelvis inom livsmedelsindustrin där förpackningens mörka pigment ger en kontrasterande bakgrund som gör att matens färger framhävs på ett tillfredställande vis. Polymer med större mängd svarta pigment används även för tekniska tillämpningar med särskilda krav, så som till fordonskomponenter och elektronik. Produkten har bland annat en låg kostnad samt har goda spridnings- och maskeringsegenskaper. Såväl återförsäljare som producenter är därför angelägna om att lösa utmaningen att återvinna svart plast, men hittills har lösningarna varit få.

Nexam Chemical möter efterfrågan

Idag används FT-IR och NIR-teknik* för att upptäcka och särskilja polymerer för återvinning. De optiska sorteringsmaskiner som används har dock begränsningar eftersom de per automatik inte kan dela upp plastartiklar som innehåller högre halter av svart pigment. Det infraröda ljus som maskinerna använder absorberas av det mörka pigmentet och istället för att plastartiklarna sorteras och återvinns, blir de till avfall. Att mörka plastartiklar blir osynliga och avisas är ett viktigt problem att lösa eftersom plastsvinnet inte bara leder till miljömässiga förluster utan också ekonomiska.

Som vi tidigare berättat genomförde Nexam Chemical under 2019 lyckade tester med nya lösningar inom NIR-spektroskopi för detektering och sortering av svart infärgad plast. Testerna, som har gjorts hos TOMRA vid deras provanläggning i Tyskland, har fortsatt gett goda resultat. I korthet ersätts carbon black med ett innovativt alternativ som är läsbar med NIR-tekniken. För ögat uppfattas färgen som mycket mörk men i själva verket är den inte helt kolsvart, något som gör att maskinerna kan särskilja partiklarna. Resultatet blir att plasten behåller sina positiva karaktärsdrag, samtidigt som den går att återvinna.

Nexam Chemical har i och med detta inlett nya projekt med kommersiella samarbetsparters och ytterligare tester har genomförts. Detta kan du läsa mer om i kommande nyhetsbrev.

* PlasticsEurope: Plastics – the Facts 2019. An analysis of European latest plastics production, demand and waste data.”
*Nära infrared spektroskopi