Nyheter

Vår regelefterlevnad med anledning av Brexit

2020-12-04

Kemikalier och kemiska produkter är en del av Nexam Chemicals verksamhet. Det innebär att vi följer EU:s kemikalielagstiftning, REACH. Samtidigt har Brexit resulterat i förändringar kopplat till REACH. Eftersom vi har verksamhet i Storbritannien, har detta inneburit att vi behövt genomföra ett förberedande arbete samt en strategi under 2020 – något som nu är färdigt.

Tidigare har vi uppmärksammat den osäkerhet som har funnits gällande Storbritanniens utträde ur EU, Brexit, och hur detta eventuellt kan påverka Nexam Chemical. Vi har följt utvecklingen noga och vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att vår verksamhet påverkas i minsta möjligaste mån.

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU och inledde därefter en övergångsperiod på 11 månader. Som en följd av utträdet, inför Storbritannien UK REACH – en oberoende kemikalielagstiftning som börjar gälla den första januari 2021. Lagstiftningen innebär att samtliga som tillverkar, säljer eller distribuerar kemikalier i Storbritannien och EU måste följa regler inom UK REACH och EU:s REACH.

­– Vi är glada att kunna meddela att vi har slutfört de förberedelser som krävs, ur ett regulatoriskt perspektiv, för att kunna möta de nya kraven. Materialflödet mellan Storbritannien och EU kommer att löpa på ett smidigt sätt även i framtiden, säger Dr Adrian Pepper, Group Regulatory och EHSQ Manager på Nexam Chemical.

Förberedelserna har genomförts effektivt och genererat nya kostnadseffektiva importregistreringar. Det innebär att kemiska ämnen som tillverkas, eller kommer från Storbritannien och där det inte tidigare krävdes registrering, kommer fortsätta nå EU. För vår verksamhet i Storbritannien fortsätter man att göra registreringar under ”UK-REACH”.

–  Vi är stolta över att alltid kunna följa gällande regler, till exempel inom hälso-, säkerhets- och miljöområdet. Samtidigt har Brexit varit en utmaning för både oss och andra. Det är glädjande att se att vår strategi har varit lyckad och lett till en smidig övergång innan Storbritannien lämnar EU och REACH-förordningarna. Vi känner oss trygga inför framtiden, säger Adrian.

Nexam Chemical kommer att fortsätta se Storbritannien som en strategiskt viktig marknad, inte minst eftersom vår anläggning i St. Andrews gör att vi har en geografisk närvaro där. Vi har också nyligen anlitat en erfaren partner inom affärsutveckling, Boyd Cushing, för att ytterligare undersöka och identifiera affärsmöjligheter i regionen.