Nyheter

Intervju med Ronnie Törnqvist – styrelsemedlem i Nexam Chemical

2020-10-29

Ronnie Törnqvist är civilingenjör, teknisk doktor och företagsledare med gedigen erfarenhet från den globala polymermarknaden. Inte minst har han ett brinnande intresse för såväl affärsutveckling som teknik. I november 2019 antog han uppdraget som ledamot i Nexam Chemicals styrelse.

Ronnie Törnqvist, som idag bor i Ängelholm, är född 1971 och kommer ursprungligen från Ekerö utanför Stockholm. Grunden för han yrkesmässiga bana lades vid Linköpings universitet där han utbildade sig till civilingenjör i maskinteknik. Efter examen följde en doktorandtjänst i Schweiz i samarbete med företaget Quadrant. Efter att ha disputerat på området polymera kompositmaterial axlade Ronnie rollen som utvecklingschef vid samma företag. Han berättar att det var dags att flytta till Sverige 2007 då familjen växte.

– Väl hemma började jag som produktionschef vid KB Components. Efter det blev jag ansvarig för marknad och utveckling på bolaget, säger han.

Gedigen erfarenhet
Sedan åtta år är Ronnie VD inom koncernen Calix- Klippan AB och vid årsskiftet blev han ansvarig för en företagsgrupp med en omsättning på cirka 500 MSEK och som tillverkar vakuumformade plastkomponenter till diverse industrier. Dessförinnan var han VD för Klippan Safety AB i drygt sju år inom samma koncern. På frågan om vad han tror att han bidrar mest med i sitt uppdrag, svarar Ronnie att han är väl insatt i Nexams kunders branscher och hur marknaden inom stora delar av polymerindustrin ser ut även internationellt.

– Mina tidigare roller har innefattat internationell produktion och hela världen har varit en arbetsplats. Det gör att jag kan framför allt kan bidra med insikter och idéer om vad marknaderna efterfrågar. Uppdraget var i sin tur särskilt intressant då jag har ett personligt teknikintresse och att det ligger nära det som jag gjort hela livet. Nexam Chemical är samtidigt i ett väldigt intressant skede i sin utveckling, säger Ronnie.

Han nämner Nexam Chemicals ökade produktionsmöjligheter och genomslag på marknaden.

–Nexam Chemical har lyckats väl med att klara den kraftiga tillväxt som skett inom bolaget. Det är utmanande att ha en stark tillväxt och samtidigt klara leveranskedjorna. Det är något som fortsatt kommer utmana ett snabbväxande Nexam Chemical, säger Ronnie.

Fokus framåt
Ronnie har följt Nexam Chemical sedan det knoppades av från Perstorpskoncernen. Hans upplevelse var då att det var ett bolag med många intressanta aspekter i och med den tekniska potentialen. Den närmsta tiden anser Ronnie att det blir särskilt viktigt att hålla fokus.

– Utmaningen för Nexam Chemical är att upprätthålla idérikedomen och den tekniska utvecklingen samtidigt som man håller stadig kurs inom de operativa frågorna och leder bolaget. Att inte tappa takten varken i innovation eller utveckling, men också ta hand om de praktiska frågorna som kvalitet, leverans och produktion. Det tycker jag att man lyckats riktigt bra med idag, säger Ronnie.

Ronnie reflekterar vidare och anser att Nexam Chemical har en enormt stor potential att uppnå ytterligare affärsutveckling. Samhällsutveckling mot ökad hållbarhet genom till exempel klimatneutral energiproduktion (vindkraft) och ökad återvinning av plastmaterial är områden som kan dra stor nytta av bolagets produkter.

– Varje person som jag träffar på Nexam Chemical utstrålar någon form av glädje och stark motivation. Det finns också ett stort intresse för varandras arbetsområden, det är en riktig framgångsfaktor. Det här företaget kommer att fortsätta växa. Det finns en stor mognad i organisationen att klara tillväxten och jag har stora förväntningar inför framtiden, avslutar Ronnie.