Nyheter

Hej Mats Persson – styrelseordförande, Nexam Chemical!

2020-07-30

Mats Persson är civilingenjör i kemiteknik och har en lång erfarenhet inom kemibranschen med flera ledande befattningar inom Perstorpkoncernen och de senaste åren hos Diab. Sedan 12 november 2019 är han ny styrelseordförande för Nexam Chemical.

Nexam Chemicals nya styrelseordförande, Mats Persson, är 57 år och är uppvuxen i Halmstad. Han har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds Universitet, från vilket han också har en Executive MBA. Han är idag gift med Ann-Catrin och har tre utflugna barn.

Mats karriär har präglats av internationella uppdrag inom kemibranschen. I slutet av 80-talet började han sin första tjänst där han ägnade sig åt att bygga upp kemianläggningar runt om i världen, bland annat i Kina. Därefter kom han till Perstorpkoncernen 1992, där han var anställd i 21 år.

– Jag hade förmånen att få jobba inom flera olika funktioner och regioner på olika nivåer i ett globalt företag. Under en tid bodde jag i USA för att bygga upp Pergos nordamerikanska verksamhet, med speciellt fokus på supply chain, säger Mats.

Efter fyra år utomlands flyttade han tillbaka till Sverige för att utveckla Perstorpskoncernens organisation inom global supply chain. Mats blev medlem i koncernledningen 2004 och till sist, vice koncernchef 2009.

– Jag har alltid tyckt om att arbeta i en global miljö. Det innebär nödvändigtvis inte att företaget är stort, utan att man har ett internationellt fokus. Att få globala organisationer att jobba i gemensam riktning tycker jag är spännande och det ställer stort krav på ledarskapet, säger Mats. Han kommer senast från Diab och rollen som COO med ansvar för bland annat tillverkning och logistik. 

Vad handlar ordförandeuppdraget om för dig?

– Att utmana och vägleda den ledande organisationen att arbeta mot gemensamma mål. Det är mitt och styrelsens uppdrag; att se till att det hålls en stadig kurs som utgår från ägarnas visioner och direktiv. Det ska också finnas en förankring och delaktighet i hela företaget, säger Mats som påpekar att bolaget också måste jobba för att skapa ett långsiktigt värde för sina aktieägare.

Han nämner vårens nyemission och utfallet.

– Det har varit en turbulent tid pga. pandemin och många företag har fått plötsligt sämre förutsättningar. Men Nexam Chemical har stått stadigt så här långt. Trots omständigheterna lyckades vi få en 74 procentig täckning under nyemissionen. Det är ett kvitto på att vi har ett bra stöd från den befintliga ägarstrukturen, säger Mats.

Hur ser du på resan som Nexam Chemical gjort hittills?

– Jag var med från start när Nexam Chemical avknoppades från Perstorp. Min känsla då var att det handlade om komplicerad kemi i nischade applikationer. Jag har alltid haft respekt för att det tar tid att affärsutveckla den här typen av verksamhet. Det har varit spännande att se bolagets utveckling och stegen man tagit framåt, speciellt de senaste åren, säger Mats.

Han menar att en viktig milstolpe var att skapa tydliga strukturer för Nexam Chemicals olika affärsområden, och kommunicera dessa på ett mer transparent sätt.

– Den viktigaste frågan det senaste året har varit att skapa en förståelse för Nexam Chemicals totala erbjudande. Det finns fortfarande kvar att göra när det gäller att kommunicera detta gentemot marknaden. Stegen vi tagit är bra, nu ska vi förenkla och förtydliga budskapen ytterligare, säger Mats.

Vad är viktigast för Nexam Chemical att arbeta med framöver?

– Framförallt kommer det vara avgörande att vi tar tillvara på den tillväxtpotential som finns. Vi ska kapitalisera på framstegen som tagits och växa ytterligare. När det kommer till våra segment måste vi fortsätta utveckla dem och försvara positionerna inom respektive område, säger Mats.

Han menar att i takt med att verksamheten har breddats, har också fundamentet som det står på blivit starkare och öppnat upp för ytterligare expansion. Mats tänker sig in tio år in i framtiden och tror att bolag då har vuxit och stärkt sin internationella närvaro markant.

– Konkurrenter kommer alltid att finnas. Nyckeln till Nexam Chemicals framgång, såväl på kort som lång sikt, är att vi är en problemlösare som arbetar nära kunden. Vi är inte det största företaget och därför måste vi konkurrera med vårt kunnande, kreativitet och möjlighet att lösa kundernas utmaningar. Vi kan alltid leverera utifrån de förutsättningar som finns. Vi ska fortsätta knyta oss an duktiga kemister som utvecklar rätt lösningar, avslutar han.