Nyheter

GOOD för miljön och munhålan

2019-06-24

Efterfrågan på Nexam Chemicals förnybara och biobaserade masterbatch ökar ständigt. Ett exempel är tandborstproducenten TePe som önskade förnybar polyeten i masterbatch, för att producera en så hållbar tandvårdsserie som möjligt. TePes ambitiösa mål för dessa nya produkter är en av deras åtgärder för att minska sina koldioxidutsläpp.

TePe har under lång tid arbetat med såväl social som ekonomisk och miljömässig hållbarhet, bland annat genom att satsa på automatiserad produktion i Sverige och genom att endast använda grön el i produktionen. Det senaste steget på deras resa mot ökad hållbarhet är introduktionen av biobaserad plast i produkterna, vilket på sikt ska göra dem oberoende av fossil råvara.

Nexam Chemical tog fram den masterbatch som efterfrågades av TePe, vilken vi numera levererar till dem. Resultatet är TePes produktserie GOODTM; tandvårdsprodukter med 96% biobaserad plast. Bortsett från vår polyeten, är tandborstarna och tungskrapan tillverkad av förnyelsebara råmaterial, sockerrör och ricinolja, vilket innebär att upp till 95% av koldioxidutsläppen under deras livscykel återupptas.