Nyheter

Fokus: Stärkt närvaro i Storbritannien och Irland

2020-11-13

Från och med oktober 2020 är Boyd Cushing, en extern konsult med stor erfarenhet, ansvarig för att utveckla Nexam Chemicals närvaro och verksamhet i Storbritannien samt Irland. Vi har pratat med Boyd om hans tankar inför det kommande arbetet, hans prioriteringar och de största möjligheterna.

Boyd Cushing är 59 år och bor i Bristol, England. Sedan 2016 arbetar han som rådgivare gentemot företag med målet att förbättra deras kundrelationer i Storbritannien. Tidigare har han arbetat 31 år vid DuPont, bland annat inom marknadsföring och försäljning, samt som UK Country Growth Director.

– Kort sagt var jag ansvarig för relationerna med företagets största kunder. Det handlade om att få en strategisk inblick i kundernas behov och skapa ett sammanhängande samarbete genom hela DuPont. På sätt och vis var jag rösten utåt för företaget när jag interagerade och pratade med strategiska kunder, säger han.

Boyds sista roll innebar att leda DuPonts Marketing Excellence-program.

– Det var en period då jag coachade, var en mentor och utbildade 16 olika affärsenheter i arbetet med att ta fram marknadsföringsplaner. Jag hjälpte dem även att utveckla olika kunderbjudanden med målet att få intern finansiering och stöd bland beslutfattare på företaget, säger han.

Ökad närvaro
Sedan fem veckor tillbaka har Boyd Cushing i uppdrag att identifiera och utveckla Nexam Chemicals affärspotential i Storbritannien och Irland. Han ser redan två direkta möjligheter inför detta arbete:

– Det första handlar om återvinningsströmmar. Med sina lösningar verkar Nexam Chemical ha en stor möjlighet att kunna förbättra mekaniska egenskaper och förbättra prestandan hos återvunna polymerer så att de kan användas om och om igen. Erbjudandet utgår från att hjälpa kunder att förverkliga sina ambitioner att använda mer återvunnet innehåll, snarare än att behöva använda nyråvara, säger han.

Boyd förklarar vidare att kunder börjar bli mer motiverade att överväga andra produkter och nya lösningar, inte minst inom polyesterområdet. Han ser en ökad efterfrågan på polyester, särskilt bland slutkonsumenter och företag, något som kan komma att påverka hela näringslivet. Om konsumenter, företag och beslutsfattande organ önskar att plast ska återanvändas, måste hela försörjningskedjan ställa om för att möta denna efterfrågan.

– Det finns också stora möjligheter gällande high performance, speciellt inom flygindustrin med RTM-kompositer. Nexam Chemical har redan deltagit i fantastiska forskningsprojekt. Nu handlar det om att marknadsföra produkterna; att ta dem till en kommersiell kund i marknaden som verkligen är motiverad att införa kompositdelar som kräver tålighet vid extra höga temperaturer, säger Boyd.

Med målet att växa
Under de kommande 12 månaderna kommer Boyd att fokusera på att få Nexam Chemicals verksamhet att växa så mycket som möjligt i både Storbritannien och Irland. Han kommer att hjälpa potentiella kunder att förstå det faktiska värdet Nexam Chemical kan tillföra.

– Det viktigaste just nu är att skapa synlighet så att den brittiska marknaden blir medveten om, och kan förstå, det värde Nexam Chemical tillför. Vilka är de konkreta fördelarna för kunderna? Kan produktiviteten öka, tid sparas eller företagets affärsresultat förbättras? Det handlar om att hjälpa möjliga kunder att förstå alla fördelar som våra reaktiva masterbatch-produkter har, inte minst hur de förbättrar egenskaper hos slutliga plastprodukter, säger han.

Som tidigare ansvarig för kundrelationer tar han viktiga erfarenheter med sig in i det nya uppdraget:

– Först och främst har jag bred kunskap om de flesta plast- och kompositföretagen i Storbritannien och vilka affärsmöjligheter som finns. Mitt fokus har alltid varit på kunder, vilket är en fördel. Hur ser deras behov ut, vilka är de bakomliggande orsakerna till dessa och hur kan vi hjälpa dem? Nexam Chemical har redan fantastiska produkter, nu satsar vi på att öka synligheten, säger han.

Under sina första veckor har han haft tid att bekanta sig med Nexam Chemical. Han ser stor fördel med att ha en Nexam-anläggning i St Andrews i Skottland.

– För kunden är det fantastiskt att ha lösningen precis runt knuten. När det gäller Nexam Chemical är min egen uppfattning att de verkligen är ett fantastiskt team. Jag uppskattar deras självförtroende och inställning. Vi ska nu ta polymerkunskaperna och produkterna och tillhandahålla faktiska bevis i hur vi ger värde för kundernas verksamhet. Enligt mig ser framtiden ser ljus ut, avslutar Boyd.