Nyheter

Erik skriver examensarbetet på Nexam

2021-09-23

På Nexam Chemical vill man bidra till att göra steget in på arbetsmarknaden lättare för studenter, genom att erbjuda praktik och möjlighet att göra examensarbeten. En som just nu skriver sin masteruppsats hos Nexam är Erik Sjöberg, som läser till civilingenjör i kemiteknik på Lunds universitet. Sedan i somras har han undersökt hur återvunnen PET kan göras om till ett hållbart, billigt och lätt konstruktionsmaterial för en av Nexams kunder.

I slutet av oktober ska resultatet presenteras och Erik jobbar just nu intensivt med de sista delarna i sitt examensarbete.  Under sommaren har han gjort ett 100-tal experiment, där han smält ned återvunnen PET och tillsatt Nexams kemikalier för att se vilka kombinationer och mängder som ger de bästa egenskaperna när man bygger upp produkten igen.

– Jag har undersökt två olika återvunna polymerer, som är tänkta att smältas ner för att återanvändas i olika applikationer där det behövs lätta strukturmaterial. Det jag har gjort är att testa hur viskositeten, med hjälp av olika kemikalier, kan byggas upp igen efter att plasten har smälts ner, förklarar Erik Sjöberg.

– Beroende på vad det är för polymer och vad plasten har använts till tidigare, krävs det olika mängd och typ av kemikalier för att få ett bra resultat. Detta ska sedan jämföras med egenskaperna hos nyproducerad PET för att se om Nexams produkter, tillsammans med återvunna polymerer, fungerar lika bra.

För Erik är det han gör just nu lite av en framtidsdröm. Att få jobba med något som gör skillnad och påverkar världen på ett positivt sätt, utan att någon vet att det är han som ligger bakom det.

– Återvunna polymerer är ett spännande område där jag ser en stor potential idag. Tänk bara på all plast i Indien och Kina och om man kunde återvinna den!

Om en dryg månad väntar examen för den 30-åriga blivande civilingenjören från Staffanstorp i Skåne.

– Innan jag kom till Nexam kände jag inte till företaget. Under mina veckor här har jag fått bra handledning och fått känna på hur det är att jobba som civilingenjör inom industrin. Här hjälper man varandra för att hitta de bästa lösningarna och för mig skulle Nexam vara ett perfekt företag att jobba vidare inom! Vi får se vilka möjligheter som öppnar sig när jag är klar, avslutar Erik.

Praktik värdefullt för alla parter

Dr. Francesco Pisciotti, CTO på Nexam, berättar att de nyligen börjat arbeta med studenter på utvecklingsavdelningen och att initiativet ger flera fördelar även för bolaget.

– Som ett snabbväxande företag är det viktigt att ha en agil och flexibel organisation och att ta emot studenter blir en del i vårt långsiktiga rekryteringsarbete. Under en praktikperiod eller ett uppsatsarbete hinner vi lära känna personen och studenten får testa på arbetet på riktigt. Är förutsättningarna de rätta från båda håll kan det leda till att vi får en ny medarbetare, säger Francesco och fortsätter:

– Vi ger av vår tid, förmedlar kunskap och kontakter, samtidigt får vi nya perspektiv från akademin och dessutom möjlighet att stärka vårt arbetsgivarvarumärke mot en väldigt relevant målgrupp av potentiella framtida medarbetare.