Nyheter

Färg och funktion

2019-10-30

Jimmy Holm har arbetat med färgformulering sedan 70-talet och är en av grundarna till Plasticolor, numera en del av Nexam Chemical. Bolaget och pigmentbranschen utvecklas konstant, både nationella och internationellt.   

För nära 30 år sedan grundades Plasticolor, som nu är en del av Nexam Chemical. Jimmy Holm var en av fem som 1990 startade bolaget efter många år på Clariant i Malmö. Jimmys huvudsakliga arbetsuppgift är och har alltid varit att formulera färg, det vill säga ta fram recepturer för olika färger beroende på material och önskade egenskaper.

Det finns ingen utbildning för sådant, utan det är en fråga om erfarenhet och känsla. ”Det är ett konstnärligt arbete och en fråga om material, applikation och pigmentkännedom”, menar Jimmy.

Men mycket har hänt sedan Jimmy 1976 kom in i branschen. På 70-talet användes både blykromater och kadmiumpigment, vilket numera är bannlyst. Därav är det helt annat pigmentsortiment man jobbar med idag jämfört med då. Nu finns ett stort antal organiska pigment som tagits fram för att ersätta de gamla metallbaserade pigmenten. Jimmy bedömer att utvecklingen mot mer miljövänliga material kommer att fortsätta och att Nexam Chemical kan möta framtidens behov.

Nexam Chemicals teknik för framtiden

– Ju mer regenerat – återvunnet material – vi arbetar med, desto svårare blir det att hålla toleransen eftersom materialets egenfärg varierar. Men där kommer Nexam Chemicals teknik och kemi väl till pass genom att vi kan tillsätta processhjälpmedel för att uppgradera plasten igen, menar Jimmy.

Men det är fler parametrar än enbart pigment att väga in när det gäller att uppfylla kundens önskan på färgåtergivning och funktion av plasten. Det är där funktionsmasterbatcher kommer in. Exempelvis vill man inte att plasten bryts ner när den utsätts för UV-strålning.

– Det är a och o att ha god kännedom om kunden, applikationer samt material. Är man i en konkurrenssituation måste man kunna optimera recepturerna för kunden för att få order. Det har vi lyckats bra med genom åren, säger Jimmy.

Kunder kommer gärna till Lomma för att få inspiration och idéer för nya färger. Referensbibliotek med över 25 000 färger och prover är en fantastisk tillgång i utvecklingsarbetet med kunden.

Sätter färg på framtiden

Jimmy själv går snart i pension, men bolaget utvecklas ständigt. Med produktion i Sverige, Ungern och Polen och export i hela Skandinavien och runt om i Europa, fortsätter tillväxten i ökad takt.

Nexam Chemical kommer att satsa på färg och har bland annat anställt fler säljare. Förra året effektiviserades både fabrikerna i Sverige och i Ungern med målet att öka kapaciteten i anläggningarna.

Processer och produktion fortsätter att uppgraderas för att hantera tillväxt, bland annat genom att förbättra labbutrustning för ökad effektivitet i formuleringsprocessen. Organisationen har förstärkts med fler färgmatchningsspecialister i både Sverige och Ungern.

Nexam Chemical arbetar aktivt med regulatorisk information kring pigment och letar ständigt efter mer hållbara alternativ. Exempelvis erbjuder Nexam Chemical biobaserade eller återvunna bärarmaterial i färgmasterbatch och avser att utveckla ännu fler återvunna alternativ.

Vi sätter färg på framtiden.