Nyheter

Rättelse av ÖstVäst Advisory AB’s aktieinnehav i Nexam Chemical Holding AB

2018-12-06

ÖstVäst Advisory AB’s korrekta innehav i Nexam Chemical Holding AB per den 5 december är 2.987.973 aktier, vilket motsvarar 4,425 % av det totala antalet aktier i bolaget. I tidigare pressmeddelande daterat den 5 december, där det meddelades att ÖstVäst Advisory AB tar plats i Nexam Chemicals valberedning, redovisades innehavet tyvärr felaktigt till cirka 3 % varför rättelse härmed sker.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelseordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com                  

__________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF