Nyheter

Pressmeddelande: Evonik Jayhawk och Nexam Chemical inleder ett marknadssamarbete med fokus på polyimider.

2015-09-07

Nexam Chemical och Evonik Jayhawk inleder ett samarbete att gemensamt marknadsföra Evoniks JAYHAWK dianhydrider och Nexam Chemicals NEXIMID®-portfölj till den växande marknaden för polyimider.

Evonik och Nexam Chemical kommer att samarbeta med att modifiera och förbättra tillverkningsprocesser för polyimider, samtidigt som förbättrade fysiska och mekaniska egenskaper erbjuds. Kunder kommer att kunna dra nytta av support med att välja ut produkter, formuleringar och optimala doseringar för att uppnå de önskade egenskaperna för sina polyimid coatings, filmer, fibrer, skum och hartser.

”Vårt första samarbete var det webinar som hölls med titeln ”Empowering Polyimides” och som genomfördes av Dr. Carlos Solano, Produktchef hos Nexam Chemical. Det stora deltagandet och en aktiv frågestund var en positiv respons för oss. Med bakgrund av detta insåg vi att det fanns ett intresse från marknaden att bättre förstå hur man använder våra produkter tillsammans. Detta intresse har lett oss till att inleda ett samarbete.” säger Dr. Jeff Dimmit, VP Technology for Evonik Jayhawk.

OBS! Denna pressrelease har blivit översatt från engelska. Den engelska texten skall gälla och ha företräde i händelse av avvikelse med den svenska versionen.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF