Nyheter

Pressmeddelande: Nexams patentansökan avseende MEPA beviljas i Europa.

2013-12-19

Nexam har fått besked från det Europeiska Patentverket (EPO) att det kommer att bevilja bolagets europeiska patentansökan för MEPA, som är en unik och för Nexam mycket viktig produkt för tvärbindning av ett stort antal termoplaster. 

MEPA är en helt ny och unik molekyl som förbättrar nyloner, polyestrar och andra polymerer. Nexam utvecklade MEPA med syftet att ta fram en tvärbindare specifikt anpassad för konstruktionsplaster med smältpunkter i området mellan 200 och 270 grader, vilket innefattar majoriteten. Global tillverkning av plaster där MEPA kan användas överstiger 3 miljoner ton/år (motsvarande ett försäljningsvärde av mer än USD 12 miljarder).

Användningsområdena för dessa konstruktionsplaster är många. Exempelvis nylon används i en rad olika applikationer som t.ex. komponenter inom transport-, fordons-, el- och elektronikindustrin. Baserat på Nexams teknologi att tvärbinda termoplaster kan egenskaper såsom livslängd, värmetålighet, styrka och kemikalieresistens förbättras avsevärt. Dessutom ökar också möjligheten att ersätta metaller, och dyrare plaster, med plast modifierad med Nexams tvärbindare.

Beviljandet av detta patent kommer att ytterligare förstärka Nexams skydd för den tvärbindningsteknologi företaget utvecklat.

För närvarande utvärderas Nexams teknologi för tvärbindning av nylon i allmänhet, och med MEPA i synnerhet, av fler än tio potentiella kunder (bl.a. BASF). Dessa har siktet inställt på exempelvis fordons-, el- och elektronikindustrin. Flera är världsledande inom sina respektive områden.

”Detta är ett mycket viktigt patent för Nexam då MEPA och andra Nexamprodukter baserade på MEPA har så breda användningsområden och adresserar merparten av världens konstruktionsplaster. Tack vare MEPAs härdningsprofil blir det enklare att utnyttja Nexams teknologi för tvärbindning, vilket möjliggör ökad användning och försäljning av Nexams produkter. Patentet ger Nexam ett 20-årigt skydd mot konkurrenter.”, säger Per Palmqvist Morin, VD.

Nexam har för närvarande 5 beviljade patent, samt 39 pågående patentansökningar inom totalt 11 patentfamiljer.

Mer information om hur Nexams teknologi fungerar finns på http://www.nexam.se/Technology/.

Ladda ner som PDF