Nyheter

Nexam Chemical och Armacell har gemensamt kommit överens om att förlänga det exklusiva leveransavtalet avseende Nexams produkter till PET-skum

2014-12-22

Nexam Chemical och Armacell har gemensamt kommit överens om att förlänga det exklusiva leveransavtalet avseende Nexams produkter till PET-skum, som undertecknades mellan parterna i februari 2014. 

Förlängningen beror på det faktum att genomförandet av leveransavtalet har försenats med ca 1 år som en följd av ett strategiskt beslut från Armacell att byta från ny PET till återvunnen PET som den huvudsakliga råvarubasen.

Armacell har åstadkommit goda testresultat med Nexams produkter i ny PET och är optimistisk om utfallet i återvunnen PET. Dock måste Armacell omformulera och därefter bekräfta testresultat med Nexams produkter i återvunna PET istället för ny PET. Omformuleringsarbetet med Nexams produkter i återvunnen PET har redan påbörjats av Armacell.

Båda parter vill behålla det goda och nära samarbete som har utvecklats och har därför kommit överens om att förlänga exklusivitetsperioden. Detta tros vara det snabbaste sättet att nå ett framgångsrikt resultat för båda parter.

För att Armacell ska få behålla ensamrätten, måste Armacell köpa en minimimängd av Nexams produkter. Enligt den nu överenskomna ändringen av det ursprungliga avtalet är  minimivolymen för 2015 10 ton av Nexams produkter och för 2016 respektive 2017, 75 och 150 ton.

Notera: Detta pressmeddelande har översatts från engelska. Den engelska texten ska gälla för alla ändamål och gälla i det fall det föreligger någon diskrepans med den svenska versionen.

Ladda ner som PDF