Nyheter

Nexam Chemical återupptar förberedelserna för en ansökan om notering på NASDAQ Stockholm

2016-03-17

Nexam Chemical återupptar förberedelserna för att byta handelsplats för bolagets aktie från NASDAQ First North till NASDAQ Stockholm Small Cap. Ambitionen är att inom tolv månader lämna in en ansökan om byte av handelsplats till NASDAQ Stockholm.

”Med tanke på att Nexam Chemical befinner sig i en kommersialiseringsfas, med planerad tillväxt och expansion, bedömer styrelse och ledning att det ligger rätt i tiden att fortsätta arbetet med att byta handelsplats. Genom en kommande notering ges en bredare tillgång till kapitalmarknaden då betydligt fler institutioner har möjlighet att äga aktien vilket skapar en stabil grund för fortsatt tillväxt”, säger Anders Spetz, VD Nexam Chemical.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Ladda ner som PDF