Nyheter

Nexam Chemical och Diab går in i leveransavtal för 2020-2021

2020-03-18

Nexam Chemical tecknar leveransavtal med Diab, en av de fyra största tillverkarna av högprestandaskum i världen. Nexam Chemical understödjer Diabs produktion i Europa, Nordamerika och Asien. Försäljningsvärdet uppgår sammantaget till mellan 100 och 120 miljoner SEK för de aktuella åren.

– Detta är en mycket viktig händelsen i Nexam Chemicals historia, säger Johan Arvidsson, VD i Nexam Chemical. Vi har nått en oerhört viktig milstolpe, som också gör det möjligt för oss att känna stor tillförsikt, långt bortom 2021, fortsätter Johan Arvidsson.

 

Avtalet gäller leverans av Nexam Chemicals egenskapsförbättrande additiv NEXAMITE® som är en del av Diabs PET-skumprodukter, vilket i sin tur levereras till vindkraftsproducenter. Den totala vindkraftsmarknaden befinner sig i en stark tillväxtfas och PET-användningen i vindkraftsblad förväntas öka kraftigt de närmaste åren.

 

– Förnärvarande råder ett utmanande marknadsläge. Därför känns det extra roligt att kunna meddela detta just nu. För Nexam Chemical är det fördjupade samarbetet med Diab och de volymerna detta genererar mycket viktiga för vår utveckling inom Performance Chemicals-området, säger Johan Arvidsson.

 

Nexam Chemical har tidigare redogjort för ett intensifierat arbete med Diab. Detta påbörjades 2015 med syfte att utveckla ett högpresterande PET-skum innehållande NEXAMITE®-teknologin. Produktutvecklingen föll väl ut och under 2019 genererade samarbetet växande affärer som nu går att kvantifiera för 2020 och 2021.

 

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2020 kl. 08:00 CET.

Ladda ner som PDF