Nyheter

Nexam Chemical lanserar ny produkt inom segmentet högprestanda och erhåller en första order på 350 000 SEK

2018-12-17

Nexam Chemical har inlett produktion och kommersialisering av en ny produkt inom segmentet högprestanda, NEXIMID® 800. En första order har erhållits från en asiatisk kund på 350 000 SEK.

”Den nya produkten är lanserad under namnet NEXIMID® 800. Det är en fluorerad dianhydrid, mer känd som 6FDA. Lanseringen är en del av vår strategi att stärka vårt kunderbjudande och NEXIMID®-portföljen, vilken är dedikerad till högprestandasegmentet. Under 2018 har volymerna för NEXIMID®-produkter gradvis ökat i Asien. Vi ser nu steg för steg att allt vårt arbete på den asiatiska marknaden börjar generera affärer. Vår framgång på den asiatiska och amerikanska marknaden ger oss också goda möjligheter att även lyckas på andra marknader som vi bearbetar.” säger Lars Öhrn, CMO i Nexam Chemical.

”NEXIMID® 800 används framförallt i polyimidformuleringar riktade mot hög transparens, låg dielektrisk konstant, låg fuktabsorption, resistens mot fotokemisk nedbrytning, god löslighet och/eller gaspermeabilitet. Vanliga tillämpningar där NEXIMID® 800 används är i strukturella kompositer, polyimidfilm, mikroelektronik och gasseperationsmembran.”, förklarar Dr Carlos Solano, Produktchef hos Nexam Chemical.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

___________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF