Nyheter

Pressmeddelande: Nexam Chemicals patentansökan avseende en tillverkningsprocess av EBPA kommer beviljas i USA.

2015-02-11

Nexam Chemical har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man avser att bevilja Nexam Chemicals amerikanska patentansökan avseende en tillverkningsprocess av tvärbindaren EBPA.

EBPA, som Nexam Chemical marknadsför under namnet NEXIMID® 400 (EBPA), är en tvärbindare och kedjeförlängare som varit känd under en längre tid och som kan användas i högtemperaturapplikationer. Trots EBPAs lovande egenskaper har produkten hittills inte uppnått någon bredare användning. Detta beror främst på att en effektiv produktionsprocess för framställning av produkten har saknats och priset har därmed varit för högt.

Nexam Chemical har utvecklat en helt ny process för att tillverka EBPA i stor skala, med hög renhet och till ett kommersiellt gångbart pris. Detta har gjorts som en del av Nexam Chemicals ambition att bli världsledande inom området modifiering av plast och polymera material genom värmeaktiverad tvärbindning. EBPA passar väl in i den produktportfölj av tvärbindare som Nexam Chemical erbjuder, främst till högtemperaturkompositer av polyimider eller andra högtemperaturpolymerer. Motsvarande europeisk patentansökan har redan blivit beviljad.

”Vår tillverkningsprocess möjliggör industriell produktion av EBPA till en lägre kostnad, vilket ger förutsättningar för att EBPA kan ingå i fler kommersiella applikationer framöver”, säger Erik Lager, COO.

Notera: Detta pressmeddelande har översatts från engelska. Den engelska texten ska gälla för alla ändamål och gälla i det fall det föreligger någon diskrepans med den svenska versionen.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF