Nyheter

Pressmeddelande: Nexam Chemical får order på högtemperaturharts

2013-11-20

Nexam Chemical har erhållit en order på ett högtemperaturharts från Clean-Sky projektkonsortiet, där Rolls Royce Jet Engines och Swerea SiComp är kunder. 

Hartset som ska tillverkas är ett polyimidharts som innehåller Nexams NEXIMID 100 (PEPA) och NEXIMID 400 (EBPA) tvärbindare och är avsett för användning i kompositer riktade mot de mest krävande tillämpningarna inom flyg- och rymdindustrin. Ordervärdet motsvarar ca 900 000 kronor och leveransen är planerad att ske under kommande månader.

“Det är ett genombrott att komma ut på den europeiska marknaden med denna typ av högtemperaturharts. Tack vare Rolls Royces deltagande har hartset förutsättning att bli ett standardmaterial, lämpat för stora produktionsserier. Patentskydd är sökt för hartset”, säger Per Palmqvist Morin, VD för Nexam.

Det beställda polyimidhartset är avsett att användas i kompositapplikationer i jet motorer och syftet med det pågående projektet är att både bekräfta materialets prestanda såväl som att kartlägga samtliga material- och designdata. Unikt är att materialet är utvecklat för ”massproduktion” av högtemperaturbeständiga detaljer och att denna typ av material nu görs tillgängligt för den civila flygmarknaden. Den totala globala marknaden för polyimidhartser är idag ca 60 000 ton/år växande med ca 5-10%. Det finns många applikationsområden för polyimidbaserade kompositer, förutom flyg så kan samma material också användas inom exempelvis rymd- och elektroniktillämpningar (både till konsument och industriella applikationer).

Med Nexams produkter för att tvärbinda polyimider, förbättras processbarheten samtidigt som den övriga egenskapsprofilen förstärks.

För mer information om Nexams teknologi, gå till http://www.nexam.se/Technology/

Ladda ner som PDF