Nyheter

Nya ordrar om 7 miljoner SEK från kunder i USA inom affärsområdet High Performance

2020-12-17

Nexam Chemical har fått ordrar från befintliga kunder inom kompositområdet i USA. Dessa ordrar kommer att omsätta 7 milj SEK under 2021. Det finns också en volymreservation för slutet av året som kan generera ytterligare ca 3 miljoner SEK. Materialen kommer att användas inom flygindustrin i USA.

”Det är mycket glädjande att kunna berätta om dessa ordrar och detta ger ett stort framtidshopp. Det är lätt att få uppfattningen att flygindustrin har landat permanent. Dessa ordrar ger oss en väldig stark framtidstro. Trotts rådande marknadsläge, så ser vi tillväxt med dessa kunder. Vi arbetar uppenbarligen med kunder som lyckas navigera väl även i mycket svåra tider.” säger Johan Arvidsson VD i Nexam Chemical.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2020 kl. 09:30 CET.

Ladda ner som PDF