Nyheter

Publicering av Nexams årsredovisning för räkenskapsåret 2013

2014-04-23

Nexam Chemical Holding AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2013 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida http://www.nexam.se. Den tryckta årsredovisningen skickas ut via post till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Årsredovisningen finns även tillgänglig på bolagets kontor i Lund.

En engelsk version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig inom kort.

Ladda ner som PDF