Nyheter

Pressmeddelande: Överlåtelse av optioner i Nexam Chemicals incitamentsprogram har genomförts.

2015-07-01

Ledningen och nyckelpersoner inom Nexam Chemical koncernen har tecknat totalt 646 000 optioner i incitamentsprogrammet 2015/2018 som årsstämman beslutade om i maj 2015.

Vid årsstämman i Nexam Chemical Holding AB (publ) (”Nexam Chemical”) den 12 maj 2015 beslutades att införa ett incitamentsprogram varigenom, högst 646 000 teckningsoptioner kan överlåtas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Nexam Chemical-koncernen. Totalt har 646 000 teckningsoptioner tecknats varav 120 000 optioner tecknats av VD Anders Spetz.

I enlighet med årsstämmans beslut har teckningskursen vid utnyttjande av tecknings-optionerna fastställts till 13,00 kronor per aktie. Detta motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie, på NASDAQ OMX First North, under perioden 13 maj – 26 maj 2015. Priset för teckningsoptionen har beräknats till marknadsvärde enligt ”Black Scholes”-formeln och uppgår till 0,76 kr/option. Om alla koncernens nu 2 674 625 utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer den sammantagna utspädningen uppgå till ca 4,9 %. För incitamentsprogrammets fullständiga villkor se årsstämmans beslut.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF