Nyheter

Positivt besked från Eurostars angående Nexam Chemicals rPET projekt – drygt 3,4 miljoner kronor i finansieringsbidrag till Nexam Chemical.

2014-07-10

Eurostars* har godkänt Nexam Chemicals rPET (recycled PET) projektansökan. Projektet löper över 24 månader och syftar till att uppgradera återvunnen PET** med värmeaktiverade tvärbindare och att kommersialisera användningen av uppgraderat PET-material. Utöver Nexam Chemical, ingår två europeiska partners i projektet. Nexam Chemicals del av den avsatta projektfinansieringen från Eurostars och dess lokala myndigheter uppgår till 375 000 Euro.

Projektet baseras på Nexam Chemicals tvärbindningsteknologi. Nexam Chemical har erhållit beskedet att rPET-projektet, av en oberoende internationell expertpanel tillsatt av Eurostars-sekretariatet, rankats så högt att det kan finansieras inom ramen för medlemsländernas avsatta budgetar. Nexam Chemical och dess två partners kommer nu att ingå ett konsortialavtal och så snart detta är klart, kommer finansieringsbidragen formellt att beviljas.

I projektet deltar utöver Nexam Chemical, som ansvarar för projektledningen i projektet, de två partnerna Armacell Benelux, världens ledande producent av PET-skum, och The European Van Company, en specialiserad detaljproducent av sandwich-kompositer till karossindustrin.

“Vi är glada att kunna meddela att vår rPET projektansökan fått så pass hög ranking av Eurostars. Det är ytterligare ett kvitto på Nexam Chemicals tvärbindningsteknologi och dess effekter. I detta fall gäller det att med Nexam Chemicals tvärbindare höja prestandan i återvunnen PET för olika applikationer (PET-skum, PET för formsprutning och pressning etc). Detta innebär att man i större utsträckning ska kunna ersätta nytillverkad PET med återvunnen PET, vilket är såväl billigare för användaren som positivt för miljön. Att Nexam Chemical sedan får drygt 3,4 miljoner kronor i bidrag, vilket är samma sak som minskade kostnader, över två är positivt.”, säger Per Morin, VD på Nexam Chemical.

Marknaden för konstruktionspolyestrar uppgår för närvarande till cirka 2 miljoner ton per år. Nexam Chemical arbetar med tvärbindare till plastgruppen polyestrar (som utöver PET innehåller PBT) och samarbetar för närvarande med flera tillverkare och användare av konstruktionspolyestrar.

*Eurostars är ett gemensamt EU initiativ mellan Eureka och EU:s åttonde ramprogram för Forskning och teknisk utveckling (Horizon 2020). Syftet är att tillhandahålla finansiering för tillämpad forskning och utveckling med inriktning mot kommersialisering för små – och medelstora företag.

**PET (poly-(etylentereftalat)) är en plast som är mest bekant för sin användning i flaskor och avancerade förpackningar (mat- och läkemedelsförpackningar). Plasten används också för tillverkning av konstruktionsdetaljer till bl.a. hushållsmaskiner, el- och bilindustrin, och för tillverkning av skumkärnor till bl.a. kompositdetaljer och pressade produkter.

Ladda ner som PDF