Nyheter

Nexam Chemical erhåller order om 5,3 MSEK inom högprestanda segmentet

2016-11-10

Nexam Chemical har erhållit en order från befintlig kund avseende NEXIMID® som uppgår till cirka 5,3 MSEK, i kronor räknat den största ordern i Nexam Chemicals historia. Leveranser inleds under fjärde kvartalet 2016 och sedan mot avrop från kunden. Ordern beräknas vara slutlevererad under 2017.

NEXIMID® kan användas för att tillverka polyimidharts, vilka är en väsentlig komponent i temperaturtåliga kompositer. Kompositer innehållande NEXIMID® används i miljöer där omfattande påfrestningar och höga temperaturer ställer extrema krav på materialet. Applikationsområden är främst inom avancerat flyg, rymd och andra områden där kraven på materialen är de högsta tänkbara. Nexam Chemical har under flera år arbetat med att kommersialisera produktfamiljen NEXIMID®, vilken även utgjorde grund för starten av Nexam Chemicals verksamhet.

”Ordern är en stor framgång för Nexam Chemical och resultatet av tålmodig marknadsbearbetning. Det har varit en lång process och vår produkt har under flera år testats och validerats med de mest omfattande kvalificeringskrav man kan tänka sig. Hela processen omfattas av sekretessavtal. Slutkunden har nu passerat alla valideringssteg och avser öka produktionsvolymen. Detta är ytterligare en bekräftelse på att vår teknologi kan leverera höga kundvärden och ge oss lönsam tillväxt”, säger Anders Spetz, VD Nexam Chemical.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2016 kl. 11:55 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF