Nyheter

Nexam Chemical presenterar andra kvartalet för 2016 i telefonkonferens den 18 augusti kl. 11:00

2016-08-11

Den 18 augusti 2016 kl. 08:00 publicerar Nexam Chemical sin delårsrapport för andra kvartalet 2016. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på http://www.nexamchemical.com (http://www.nexamchemical.com/sv/Investor-Relations/Bolagsbeskrivning/Arsredovisningar-och-delarsrapporter/).

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefon-konferens samma dag kl. 11:00 där VD Anders Spetz, presenterar och kommenterar rapporten.

Presentationen sker på svenska via en telefonkonferens eller audiosändning på:

https://wonderland.videosync.fi/2016-08-18-nexam-chemical-q2-report 

Telefonnummer till konferensen:

Sverige: +46 8 5664 2690 

UK: +44 20 3008 9803 

Ingen föranmälan krävs. Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt tid för att underlätta att den startar på fastställd tid. I samband med telefonkonferensen ges möjlighet att ställa frågor direkt eller via e-mail.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2016 kl. 15:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF