Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

2022-07-14

Turbulent kvartal med flera ljuspunkter

Andra kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

  Omsättningen sjönk med 7% i kvartalet, Performance Masterbatch +23% och Performance Chemical, -32%, jämfört med motsvarande kvartal 2021.
  Rekryterade Borys Schaffran, med utgångspunkt i USA, som ansvarig för försäljningsutveckling i Nordamerika.
  Första delen av innovationscentret i Lomma färdigställd och i drift efter sommaren.

Finansiellt för första kvartalet 2022:

  Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 55 417 (59 664).
  Resultat före avskrivningar (EBITDA) i kvartalet uppgick till -930 (1 957) kSEK. Kvartalet tyngdes av konsultkostnader för översyn av strategiska samarbeten och rekryteringskostnader med belopp motsvarande ca 0,8 mSEK
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 51 413 (63 601) kSEK.
  Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet förbättrades till -2 841 (-7 471) kSEK.
  Resultat per aktie för kvartalet uppgick för kvartalet till -0,05 (-0,02) SEK..

Lomma 14 juli 2022

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Telekonferens:

Nexam Chemical presenterar delårsrapporten för kvartal 2 2022 den 14 juli 2022 kl 11.00.

Presentationen sker på svenska via en telefonkonferens eller audiosändning på https://financialhearings.com/event/43341

Telefonnummer till konferensen:

Sverige: +46 8 5051 6386

UK:  +44 20 319 84884

US: +1 412 317 6300

Pinkod; 3446552#

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022 kl. 08:00 CET.

Ladda ner som PDF