Nyheter

Nexam Chemical utökar sitt samarbete med DIAB

2019-09-09

Nexam Chemical utökar nu väsentligt sitt samarbete med DIAB. Samarbetsavtalet mellan Nexam Chemical och DIAB tecknades 2015 som ett utvecklingsarbete, vilket lade grunden för de nya högpresterande PET-skumsprodukterna innehållande Nexam Chemicals unika NEXAMITE®-teknologi. Nu genererar samarbetet växande affärer med ökade levereranser för Nexam Chemical, eftersom DIAB befinner sig i stark tillväxt inom PET-skumsegmentet.  

DIAB är en ledande tillverkare av högprestandaskum och växer starkt i takt med att marknaden expanderar. I det högpresterande PET-skum som DIAB producerar ingår Nexam Chemicals egenskapsförbättrande additiv NEXAMITE® som en avgörande del. DIABs utveckling medför ökad tillväxt för Nexam Chemical, som hädanefter kommer att försörja DIABs produktion i Europa, Nordamerika och Asien.

”Det utökade samarbetet med DIAB är strategiskt viktigt för oss. Vår NEXAMITE®- teknologi ger stora egenskapsförbättringar i PET-skum och marknaden för PET-skum är i fortsatt stark tillväxt. Vi effektiviserar nu vår produktion för att möta tillväxten. Produkter med PET-skum uppvisar i många applikationer starka konkurrensfördelar, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår NEXAMITE®-teknologi i DIABs produkter bidrar till hållbarhet i flera led – genom att skapa lättare och starkare material, samt genom applikationer inom förnyelsebar energi som vindenergi”, säger Johan Arvidsson, VD Nexam Chemical.

Komposittillverkaren DIAB är en global marknadsledare inom utveckling, tillverkning och försäljning av kärnmaterial till olika typer av kompositkonstruktioner – bland annat vingar till vindkraftverk, vid tillverkning av båtar, flygplan, tåg, bussar samt inom byggnadskonstruktion. DIABs material kännetecknas av en unik kombination av låg vikt och hög hållfasthet, isolationsförmåga och kemisk resistens. Genom att minska den färdiga produktens vikt och behovet av underhåll bidrar DIABs material till att minska energiförbrukning och miljöpåverkan genom produktens hela livscykel.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2019 kl. 12:00 CET.

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på̊ 08-528 00 399.

Ladda ner som PDF