Nyheter

Nyhet: Nexam Chemicals C-PET 3 projekt rankas som nummer 36 av 510 Europeiska ansökningar 2013 till Eureka/Eurostars i Bryssel

2013-08-09

Nexam Chemical har fått besked från Eureka/Eurostars* att projektansökan rörande process- och prestanda förbättring för termoplastisk polyester av typen PET** och har blivit rankad som nummer 36 av totalt 510 projekt 2013.

C-PET 3 projektansökan har rankats över kvalitetströskeln för att bli berättigad till bidragsstöd. Att vara placerad ovanför kvalitetströskeln är en förutsättning (men ingen garanti) för bidragsstöd.

Nästa steg i processen är att VINNOVA och de nationella organisationerna hos våra projektpartners kontrollerar tillgänglighet för bidragsstöd. Bakom projektet står förutom Nexam Chemical (som huvudansökare och projektledare) också det ledande institutet Fraunhofer ICT från Tyskland och en världsledande slutkund med bas i Europa.

Projektet baseras på Nexam Chemicals teknologi för modifiering och tvärbindning av PET (en teknologi som har patentsökts av Nexam). Det huvudsakliga syftet med projektet är att förbättra PET plast i skumkärnor för kompositdetaljer (t ex karossdetaljer i bilar och vingar i vindkraftverk) och pressade produkter (avancerade förpackningar för t ex mat).

* Eurostars är ett gemensamt EU initiativ mellan Eureka och EU: s sjunde ramprogram för Forskning och teknisk utveckling (FP7). Syftet är att tillhandahålla finansiering för tillämpad forskning och utveckling med inriktning mot kommersialisering för små – och medelstora företag.

** PET (poly-(etylentereftalat)) är en plast som är mest bekant för sin användning i flaskor och avancerade förpackningar (mat- och läkemedelsförpackningar). Plasten används också i konstruktionsdetaljer i hushållsmaskiner och elektriska detaljer, komponenter inom elsektorn och bilindustrin samt i skumkärnor i bl a vingar till vindkraftverk.

Ladda ner som PDF