Nyheter

Förslag till val av styrelseledamöter i Nexam Chemcial Holding AB

2021-02-12

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mats Persson, Cecilia Jinert Johansson samt Jonna Opitz som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Martin Roos och Oskar Tuwesson som ordinarie styrelseledamöter. Ronnie Törnqvist har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Mats Persson.

För mer information, kontakta:

Mats Persson, Styrelseordförande, +46-706 32 29 23, mats.persson@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF