Nyheter

Nexam planerar att listas på NASDAQ OMX First North

2013-02-14

Nexam Chemical har nu påbörjat förberedelserna inför en listning på NASDAQ OMX First North under våren 2013. Som ett led i detta arbete kommer en ny webbplats att lanseras. 

Den nyemission som nyligen genomfördes inbringade totalt 53,9 miljoner kronor. Intresset bland investerare var stort och emissionen övertecknades kraftigt.