Nyheter

Nexam Chemical tillkännager fulltecknat optionsprogram för ledning

2024-06-05

Nexam Chemical Holding AB (publ), en ledande utvecklare av hållbara lösningar som förbättrar egenskaper och prestanda hos plastmaterial, meddelar att det nyligen beslutade optionsprogrammet för ledning och nyckelpersoner har blivit fulltecknat.

Vid årsstämman den 14 maj 2024 beslutade aktieägarna om ett riktat optionsprogram som omfattar maximalt 1 700 000 teckningsoptioner, med rätt att teckna nya aktier i bolaget. Programmet, som riktar sig till VD, ledning och övriga nyckelpersoner inom Nexam Chemical-koncernen, har utformats för att stärka engagemanget för bolagets utveckling och aktiekursutveckling samt stimulera fortsatt lojalitet under kommande år.

Optionsprogrammet har fulltecknats inom ledningen, vilket bekräftar det starka förtroendet för bolagets framtida tillväxt och strategi. Varje option ger innehavaren rätt att under perioden från och med den 1 september 2027 till och med den 1 oktober 2027 teckna en ny aktie till en teckningskurs motsvarande 200 procent av det volymvägda genomsnittspriset för aktien på Nasdaq First North Growth Market Premier under de tio handelsdagar som föregår årsstämman den 14 maj 2024.

Cecilia Jinert Johansson, styrelseordförande för Nexam Chemical, kommenterar: “Vi är mycket glada över det starka stödet för vårt optionsprogram. Det speglar förtroendet för vår strategi och våra framtidsutsikter. Genom detta program kan vi belöna och behålla nyckelpersoner som bidrar till vår fortsatta framgång och tillväxt.”

Utöver optionsprogrammet har ett antal insynsköp, såväl bland ledning som styrelse, skett det senaste året. Nedan följer en sammanställning av ett urval av nyckelpersoners innehav, med förändringar sedan 1 juni 2023 inom parentes:

Ledning:

  Ronnie Törnqvist, VD, innehav 251.648 aktier (+ 199.483 aktier)
  Marcus Nyberg, CFO, innehav 50.470 aktier (+ 26.305 aktier)
  Dane Momcilovic, Business Manager, innehav 219.442 aktier ( + 127.760)
  Christer Svanberg, CTO, innehav: 13.500 aktier (+ 13.500 aktier)
  Henrik Bernquist, Business Manager, innehav 5.208 aktier (+ 3.045 aktier)

Styrelse:

  Cecilia Jinert Johansson, styrelseordförande, innehav 173.599 aktier (+ 80.769 aktier)
  Lennart Holm, styrelseledamot, innehav 2 074.426 aktier (oförändrat)
  Martin Roos, styrelseledamot, innehav 400.000 aktier (+ 130.500 aktier)
  Magnus Wikström, styrelseledamot, innehav 17.482 aktier (+ 17.482 aktier)

För mer information, kontakta:

Ronnie Törnqvist, VD, +46-706 25 41 85, ronnie.tornqvist@nexamchemical.com 

Ladda ner som PDF