Nyheter

Nyhet: DuPont har patentsökt ett material innehållande Nexam Chemicals tvärbindare

2014-01-15

En patentansökan inlämnad av DuPont (USA) har blivit publik. Ansökan gäller nanonät av nanofiber, baserade på tvärbundna polyimider innehållande Nexam Chemicals tvärbindare. Nanonätet är avsett att användas i separatormembran i elektrokemiska celler, t.ex bränsleceller och batterier. 

Nanofibern tillverkas ur en lösning och denna lösning måste ha rätt reologiska egenskaper vilket begränsar längden på polymeren och mängden av densamma i lösningen. Genom att använda Nexam Chemicals tvärbindningsteknologi och produkter har DuPont lyckats öka mängden polymer i lösning, och därigenom ökat sin tillverkningskapacitet, men även längden på den slutliga polymeren och på så sätt förbättrat de mekaniska samt elektrokemiska egenskaperna på materialet.

”Här är ytterligare en patentansökan på produkter till nya framtida applikationer innehållande Nexam Chemicals tvärbindare. Att denna ansökan är inlämnad av DuPont, ett välkänt och innovativt globalt företag, är ett styrkebesked för Nexam Chemicals teknologi och produkter”, säger Per Palmqvist Morin, VD.

Patentansökan finns att läsas på följande länk: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2013181333A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20131205&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP  

Ladda ner som PDF