Nyheter

Nyhet: Nexam Chemicals presentation på Småbolagsdagen 2015.

2015-06-17

Video samt PowerPoint från Småbolagsdagen 2015 där VD Anders Spetz presenterar Nexam Chemical finns publicerad på http://www.nexamchemical.com (http://www.nexamchemical.com/sv/Om-oss/VD-har-ordet/).

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF