Nyheter

Förlikning mellan Uponor Innovation AB och Nexam Chemical AB

2020-12-18

Nexam Chemical AB och Uponor Innovation AB har ingått ett förlikningsavtal för att lösa en tvist om patenträttigheter för applikationer gällande polyetenrör. I förlikningen kommer Nexam Chemical AB att dra tillbaka en stämning mot Uponor Innovation AB för ett patent rörande produkter baserade på ett Nexammaterial (PCT / EP2016 / 058812). I samma uppgörelse har Uponor Innovation AB utfärdat en licens för Nexam Chemical Holding AB att sälja produkter under samma patent till en licensavgift. Uponor kommer enligt detta avtal exklusivt att köpa den aktiva komponenten från Nexam Chemical AB.

Med den patenterade tekniken är det möjligt att skapa peroxidfria tvärbundna polyetenrör. Det är också möjligt att förbättra processbarhet och egenskaperna hos polyetenrör.

Detta avtal är en framgång som lägger en solid grund för båda företagen, säger Johan Arvidsson, VD för Nexam Chemical Holding AB. Vi kan nu fortsätta att fokusera på innovativ värdeskapande teknologi i rörmarknaden istället för på en patenttvist, fortsätter Johan Arvidsson.

Vi är lika nöjda med resultatet och med möjligheten att koncentrera oss på utvecklingsarbetet inom detta område, kommenterar Reetta Härkki, General Counsel of Uponor Corporation.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

Reetta Härkki, General Counsel, +358 40 864 3322, reetta.harkki@uponor.com

Ladda ner som PDF