Investerare

Pressmeddelanden

2020
2020-05-08
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020
2020-04-08
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL)
2020-04-08
Nexam Chemical offentliggör utfall i företrädesemission
Visa fler pressmeddelanden…
2020-03-30
Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Nexam Chemicals företrädesemission
2020-03-27
Preliminära siffror för första kvartalet visar på stark tillväxt för Nexam Chemical och teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen förlängs
2020-03-23
Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Nexam Chemicals företrädesemission
2020-03-18
Nexam Chemical och Diab går in i leveransavtal för 2020-2021
2020-03-12
Nexam Chemical offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission och presenterar nya finansiella mål
2020-02-14
Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019
2020-02-14
Nexam Chemical genomför företrädesemission av units om cirka 62 MSEK och senarelägger publicering av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2020
2020-02-14
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL)
2020-02-14
Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019
2020-02-14
Nexam Chemical genomför företrädesemission av units om cirka 62 MSEK och senarelägger publicering av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2020
2019
2019-11-12
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019
2019-11-11
Mats Persson utsedd till ny styrelseordförande i Nexam Chemical Holding AB
2019-11-08
Årsstämma 2020 och information om utsedda ledamöter till valberedningen
2019-10-22
Nexam Chemical erhåller order till ett värde av 11 MSEK
2019-09-09
Nexam Chemical utökar sitt samarbete med DIAB
2019-08-20
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019
2019-08-19
Nexam Chemical presenterar det andra kvartalet 2019 den 20 augusti kl. 11:00
2019-06-27
Nexam Chemicals anställda tecknar optioner i incitamentsprogram
2019-06-20
Nexam Chemical publicerar nyhetsbrev
2019-05-28
Nexam Chemical medverkar på Småbolagsdagen i Stockholm måndagen den 3 juni
2019-05-21
Nexam Chemical erhåller kinesisk order om 1,1 MSEK
2019-05-16
Kommuniké från årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)
2019-05-07
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019
2019-05-06
Nexam Chemical presenterar det första kvartalet 2019 den 7 maj kl. 11:00
2019-05-03
Nexam Chemical utser Marcus Nyberg till ny CFO
2019-04-25
Nexam Chemical publicerar årsredovisningen för 2018
2019-04-16
Kallelse till årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)
2019-03-06
Valberedningens förslag till styrelse i Nexam Chemical
2019-02-14
Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018
2019-02-13
Nexam Chemical presenterar bokslutskommunikén för 2018 den 14 februari kl. 11:00
2019-02-11
Nexam Chemical publicerar en videointervju med nye VD:n Johan Arvidsson
2019-02-11
Johan Arvidsson utses till ny VD för Nexam Chemical
2019-01-23
Nexam Chemicals CFO lämnar sin tjänst till sommaren
2018
2018-12-20
Nexam St Andrews slår produktionsrekord
2018-12-17
Nexam Chemical lanserar ny produkt inom segmentet högprestanda och erhåller en första order på 350 000 SEK
2018-12-06
Rättelse av ÖstVäst Advisory AB’s aktieinnehav i Nexam Chemical Holding AB
2018-12-05
Förändringar i valberedningen för Nexam Chemical Holding AB (publ) inför årsstämman 2019
2018-11-21
Nexam Chemical erhåller ytterligare order om 10 MSEK för tillverkning av PET-skum
2018-11-19
Nexam Chemical utser Francesco Pisciotti till ny utvecklingschef
2018-11-16
Årsstämma 2019 och information om utsedda ledamöter till valberedningen
2018-11-06
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018
2018-11-05
Nexam Chemical presenterar tredje kvartalet 2018 den 6 november kl. 11:00
2018-10-15
Nexam Chemical automatiserar och effektiviserar produktionen i Lomma
2018-10-04
Storägare i Nexam Chemical fördelar om sitt aktieinnehav
2018-09-21
Genombrott för Nexam Chemical inom PET-skum - erhåller order på 5,7 MSEK för produktion av högvolymprodukter
2018-09-13
Genombrott för Nexam Chemical på den kinesiska marknaden - erhåller order på cirka 1 MSEK avseende NEXIMID®
2018-08-16
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018
2018-08-14
Nexam Chemical presenterar andra kvartalet 2018 den 16 augusti kl. 11:00
2018-05-17
Kommuniké från årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)
2018-05-09
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018
2018-05-08
Nexam Chemical presenterar första kvartalet 2018 den 9 maj kl. 11:00
2018-04-26
Nexam Chemical publicerar årsredovisningen för 2017
2018-04-17
Kallelse till årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)
2018-02-14
Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017
2018-02-13
Nexam Chemical presenterar bokslutskommunikén för 2017 den 14 februari kl. 11:00
2017
2017-12-20
Nexam Chemical erhåller en första testorder på NEXAMITE® från KWI Polymers avsett för multifunktionell masterbatch
2017-12-08
Nexam Chemical inbjuder till telefonkonferens med anledning av förvärvet av Plasticolor
2017-12-08
Nexam Chemical säkrar produktionskapacitet genom förvärv av masterbatchtillverkaren Plasticolor Sweden AB
2017-12-05
Förändringar i valberedningen inför årsstämman 2018
2017-11-15
Nexam Chemical erhåller order från ny kund inom fokusområdet PET-skum
2017-11-08
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017
2017-11-07
Nexam Chemical erhåller första kommersiella ordern från Diab på NEXAMITE®-masterbatch
2017-11-06
Nexam Chemical presenterar tredje kvartalet 2017 den 8 november kl. 11:00
2017-10-26
Nexam Chemical erhåller order värd 5,3 miljoner kronor inom fokusområde högprestandaplast
2017-10-17
Nexam Chemical levererar material för halvledare  – nytt segment inom fokusområde högprestanda
2017-10-10
Årsstämma 2018 och information om utsedda ledamöter till valberedningen
2017-09-21
Nexam Chemicals patentansökan avseende en tvärbindningsbar nylon kommer beviljas i Europa
2017-08-18
Nexam Chemical Holding AB (publ)          Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017
2017-08-14
Nexam Chemical presenterar andra kvartalet 2017 den 18 augusti kl. 11:00
2017-05-16
Kommuniké från årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)
2017-05-15
Nexam Chemical har beviljats bidrag avseende lättviktslösningar med grafen innehållande NEXIMID® MHT-R
2017-05-10
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017
2017-05-09
Nexam Chemical godkända för notering på Nasdaq First North Premier
2017-05-08
Nexam Chemical presenterar första kvartalet 2017 den 10 maj kl. 11:00
2017-04-21
Nexam Chemical publicerar årsredovisningen för 2016
2017-04-21
Nexam Chemical anpassar sig till den internationella redovisningsstandarden IFRS
2017-04-12
Kallelse till årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)
2017-02-22
Nexam Chemical tecknar leveransavtal med Armacell
2017-02-16
Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016
2017-02-13
Nexam Chemical presenterar bokslutskommunikén för 2016 den 16 februari kl. 11:00
2016
2016-11-10
Nexam Chemical erhåller order om 5,3 MSEK inom högprestanda segmentet
2016-11-08
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016
2016-11-07
Årsstämma 2017 och information om utsedda ledamöter till valberedningen
2016-11-04
Nexam Chemical presenterar tredje kvartalet för 2016 i telefonkonferens den 8 november kl. 11:00
2016-11-01
Nexam Chemical tecknar leveransavtal med Diab
2016-10-28
Kommuniké från extra bolagstämma i Nexam Chemical Holding AB
2016-10-13
Nexam Chemicals valberedning utsedd inför årsstämman 2017
2016-10-12
Kallelse till extra bolagsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)
2016-10-12
Nexam Chemical Holding AB avser förvärva optioner utställda inom ramen för incitamentsprogam i dotterbolaget
2016-08-18
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016
2016-08-11
Nexam Chemical presenterar andra kvartalet för 2016 i telefonkonferens den 18 augusti kl. 11:00
2016-06-17
Nexam Chemical har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser
2016-06-08
Nexam Chemical utser Johan Arvidsson till Chief Sales Officer
2016-05-16
Kommuniké från årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)
2016-05-13
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016
2016-04-20
Nexam Chemical publicerar årsredovisningen för 2015
2016-04-13
Kallelse till årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)
2016-04-07
Nexam Chemical erhåller ytterligare order om 3 MSEK från en av världens största rörtillverkare
2016-03-30
Nexam Chemical erhåller order på NEXAMITE® från DIAB
2016-03-17
Nexam Chemical återupptar förberedelserna för en ansökan om notering på NASDAQ Stockholm
2016-03-11
Nexam Chemical har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om SEK 129 miljoner
2016-03-10
Nexam Chemical avser att genomföra en riktad nyemission av aktier till svenska och internationella institutionella investerare
2016-02-18
Nexam Chemical Holding AB (publ)Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015
2016-02-03
Årsstämma 2016 och information om utsedda ledamöter till valberedningen
2015
2015-12-11
Nexam Chemical tecknar samarbetsavtal med DIAB avseende NEXAMITE® för PET-skum
2015-12-11
Nexam Chemical avslutar exklusivitetsavtal med Armacell
2015-11-12
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015
2015-11-09
Nexam Chemical erhåller order från en av världens största rörtillverkare
2015-10-08
Nexam Chemical erhåller första industriella ordern avseende NEXIMID® för elektronikindustrin
2015-09-28
Nexam Chemical har beviljats 2,4 MSEK i utvecklingsbidrag
2015-09-23
Nexam Chemical erhåller sin första industriella order av produkt för modifiering av plaströr.
2015-09-07
Pressmeddelande: Evonik Jayhawk och Nexam Chemical inleder ett marknadssamarbete med fokus på polyimider.
2015-08-20
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015
2015-07-17
Pressmeddelande: Förändringar i Nexam Chemicals insynslista.
2015-07-01
Pressmeddelande: Överlåtelse av optioner i Nexam Chemicals incitamentsprogram har genomförts.
2015-06-23
Pressmeddelande: Nexam Chemical har erhållit order på 2,4 MSEK.
2015-05-12
Pressmeddelande: Kommuniké från årsstämma den 12 maj 2015 i Nexam Chemical Holding AB (publ).
2015-04-20
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015
2015-04-20
Pressmeddelande: Nexam Chemical publicerar årsredovisningen för 2014.
2015-04-13
Pressmeddelande: Kallelse till årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ).
2015-03-17
Pressmeddelande: Nexam Chemical utser Lars Öhrn till CMO.
2015-02-25
Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014
2015-02-24
Pressmeddelande: Styrelsen i Nexam Chemical har beslutat att avvakta med byte av handelsplats för bolagets aktie.
2015-02-24
Pressmeddelande: Nexam Chemical utser Christian Svensson till CFO.
2015-02-12
Pressmeddelande: Nexam Chemicals patentansökan avseende katalys av tvärbindare kommer beviljas i Europa.
2015-02-11
Pressmeddelande: Nexam Chemicals patentansökan avseende en tillverkningsprocess av EBPA kommer beviljas i USA.
2015-02-02
Pressmeddelande: Överlåtelse av optioner i Nexam Chemicals incitamentsprogram har genomförts
2014
2014-12-22
Affärsuppdatering av styrelsens ordförande: Kortsiktig besvikelse men orubbat stark framtidstro!
2014-12-22
Nexam Chemical och Armacell har gemensamt kommit överens om att förlänga det exklusiva leveransavtalet avseende Nexams produkter till PET-skum
2014-12-17
Nexam Chemical och BASF har gemensamt beslutat att inte förlänga exklusivitetsavtalet avseende PA 66-formuleringar innehållande Nexams tvärbindare
2014-11-14
Nexam Chemical tillsätter Anders Spetz som ny CEO.
2014-11-12
Årsstämma 2015 och information om utsedda ledamöter till valberedningen.
2014-11-10
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 3, juli-september 2014
2014-11-07
Nexam Chemical förstärker ledningen inför intensifierad kommersialisering.
2014-11-04
Nexams Chemicals patentansökan avseende PETA beviljas i Taiwan
2014-09-26
Information om senarelagd implementering av incitamentsprogram 2014/2017
2014-09-19
Pressmeddelande: Japansk kund har påbörjat kommersialisering av ett material för filmtillverkning baserad på Nexam Chemicals tvärbindare.
2014-08-21
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 2, april-juni 2014
2014-08-12
Nexam Chemicals patentansökan avseende nylonharts med MEPA beviljas i Japan
2014-07-16
Information om överlåtelse av aktier från grundare och styrelseledamöter till utvalda institutionella investerare.
2014-07-10
Positivt besked från Eurostars angående Nexam Chemicals rPET projekt – drygt 3,4 miljoner kronor i finansieringsbidrag till Nexam Chemical.
2014-07-07
IRPC och Nexam Chemical har ingått ett Samarbetsramavtal
2014-06-12
Nexam Chemical introducerar ny produkt: NEXIMID® HT-R
2014-06-02
Nexam Chemicals patentansökan avseende PETA beviljas i USA.
2014-05-14
Kommuniké från årsstämma den 14 maj 2014 i Nexam Chemical Holding AB (publ)
2014-05-14
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1, januari-mars 2014
2014-04-23
Publicering av Nexams årsredovisning för räkenskapsåret 2013
2014-04-15
Kallelse till årstämma 2014 i Nexam Chemical
2014-03-14
Framgångsrikt genomförd nyemission i Nexam Chemical
2014-03-13
Nexam Chemical offentliggör placering av nya aktier genom nyemission
2014-03-04
Nomineringskommitté utsedd för Nexam Chemical Holding AB.
2014-02-27
Nexam Chemicals patentansökan avseende MEPA beviljas i USA.
2014-02-26
Nexam Chemical Holding AB (publ). Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013
2014-02-21
Nexam Chemical avslutar avtalet med Remium rörande likviditetsgaranti för aktien.
2014-02-20
Nexam Chemicals patentansökan avseende bolagets tvärbindningsteknologi för aromatiska polyeterketoner beviljas i Europa.
2014-02-19
Nexam Chemical ingår ett treårigt exklusivt leveransavtal med Armacell
2014-02-13
Nexam Chemical påbörjar processen för notering på NASDAQ OMX Small Cap.
2014-02-10
BASF och Nexam Chemical går in i kommersialiseringsfasen
2014-01-08
Pressmeddelande: Nexam Chemicals patentansökan avseende framställning av EBPA beviljas i Europa.
2013
2013-12-19
Pressmeddelande: Nexams patentansökan avseende MEPA beviljas i Europa.
2013-12-09
Pressmeddelande: Nexams patentansökan avseende katalys av tvärbindning beviljas i USA.
2013-11-25
Nexam Chemical Holding AB (publ). Delårsrapport för kvartal 3, juli–september 2013
2013-11-20
Pressmeddelande: Nexam Chemical får order på högtemperaturharts
2013-11-12
Pressmeddelande: Nexam ingår ett avtal om ett nytt högtemperatur polyimidharts för flyg- och rymdtillämpningar
2013-09-23
Pressmeddelande: Första kommersiella applikationen inom elektronik bekräftad
2013-08-19
Nexam Chemical Holding AB (publ). Delårsrapport för kvartal 2, april-juni 2013
2013-06-20
Nexam St. Andrews tar in extern tillverkningsorder
2013-05-20
Nexam Chemical Holding AB (publ). Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013
2013-04-30
Nexams patentansökan avseende bolagets tvärbindningsteknologi för polykarbonater beviljas i Europa
2013-04-26
Nexams patentansökan avseende unik teknologi i nylon beviljas i USA.
2013-04-25
Nexams patentansökan avseende tvärbindaren PETA kommer att beviljas i Europa
2013-04-23
Första handelsdag för Nexam på NASDAQ OMX First North
2013-04-17
Nexam listas på NASDAQ OMX First North den 23 april 2013

Nyheter

2020
2020-05-20
Nexam Chemical utser Tomas Eriksson till Produktionschef
2020-05-13
Kommuniké från årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ) den 13 maj 2020
2020-04-28
Nexam Chemical presenterar det första kvartalet för 2020 den 8 maj kl. 11:00
Visa fler nyheter…
2020-04-17
Nexam Chemical publicerar årsredovisningen för 2019
2020-03-24
Nyhetsbrev Mars 2020
2020-03-19
Nexam Chemical ser stark tillväxt inom Performance Chemicals
2020-03-10
Nexam Chemical medverkar på Aktiedagen i Stockholm
2020-03-04
Kommuniké från extra bolagsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ) den 4 mars 2020
2020-03-02
Strategiskt viktig order Kina; Affärsområdet PET additiv fortsätter växa
2020-02-19
Information relaterat till pågående nyemission i Nexam Chemical Holding AB
2020-02-06
Nexam Chemical presenterar bokslutskommunikén för 2019 den 14 februari kl. 11:00
2020-01-17
Nexam Chemical utser Henrik Bernquist till ny Business Development manager
2019
2019-12-19
Nyhetsbrev Nexam Chemical
2019-11-22
Nexam Chemical medverkar på Stora Aktiedagen i Stockholm
2019-11-20
High Performance; Största enskilda ordern från Kina hittills
2019-11-06
Nexam Chemical presenterar det tredje kvartalet 2019 den 12 november kl. 11:00
2019-10-29
Nexam Chemical publicerar nyhetsbrev
2019-10-28
Nexam Chemical förbättrar kapaciteten
2019-09-27
Nexam Chemical organiserar sig för fortsatt internationell expansion
2019-05-20
Positiva tongångar på Nexam Chemicals årsstämma
2019-03-29
Nexam Chemical publicerar nyhetsbrev
2019-02-28
Artikel om Nexam Chemical i Polymervärlden
2018
2018-12-21
Nexam Chemical publicerar nyhetsbrev
2018-11-23
Nexam Chemical medverkar på Stora Aktiedagen i Stockholm
2018-09-27
Nexam Chemical publicerar nyhetsbrev
2018-07-04
Sommarhälsning från VD Anders Spetz
2018-06-21
Nexam Chemical publicerar nyhetsbrev
2018-06-07
Nexam Chemical medverkar på Småbolagsdagen i Stockholm måndagen den 11 juni
2018-04-26
Nexam Chemical söker Key Account Manager
2018-03-28
Nexam Chemical publicerar nyhetsbrev
2017
2017-12-21
Nexam Chemical publicerar nyhetsbrev
2017-11-14
MATPAX-projektet avslutat med positiva resultat
2017-11-13
Nexam Chemical medverkar idag på Stora Aktiedagen i Stockholm
2017-11-06
Nexam Chemical medverkar vid konferensen ”Performance Polyamides 2017” i Pittsburgh
2017-11-02
Nexam Chemical förstärker med Susanne Thygesson som ny COO och Erik Lager som ny CTO
2017-10-31
Nexam Chemical lanserar ny webbplats
2017-09-28
Nexam Chemical publicerar nyhetsbrev
2017-08-17
Artikel om Nexam Chemical i Plastforum
2017-07-12
Nexam Chemical erhåller patent i Japan avseende tillverkningsprocess
2017-06-15
Nexam Chemical publicerar idag en videointervju med VD Anders Spetz
2017-05-26
Nexam Chemical publicerar nyhetsbrev
2017-03-30
Nexam Chemical publicerar nyhetsbrev
2017-02-21
Compounding World skriver om Nexam Chemicals additiv i polyamider
2017-02-06
Nexam Chemical omnämnd i branschtidningen Plastics Recycling
2017-01-31
Idag medverkar Nexam Chemical på Aktiedagen i Lund
2017-01-24
Nexam Chemical publicerar nyhetsbrev
2017-01-18
Nexam Chemical medverkar på Aktiedagen i Lund
2016
2016-12-22
Nexam Chemical önskar en god jul och ett gott nytt år
2016-11-24
rPET-projektet avslutat med stor framgång
2016-11-03
Nexam Chemical publicerar nyhetsbrev
2016-10-03
Affärsuppdatering av VD Anders Spetz
2016-06-17
Nexam Chemical inbjuder till öppen telefonkonferens kl 11.00 den 22 juni 2016
2016-06-13
Nyhet: Nexam Chemicals presentation på Småbolagsdagen inställd
2016-06-13
Nexam Chemical medverkar idag på Småbolagsdagen i Stockholm
2016-05-13
VD Anders Spetz presentation på årsstämman publicerad
2016-03-11
Nexam Chemical presenteras hos Aktiespararna i Göteborg
2016-03-09
Nexam Chemicals produkter omnämnda i branschtidningen Compounding World
2016-01-19
Nexam Chemical publicerar översiktsartikeln – Empowering Polyimides
2015
2015-12-17
Nexam Chemical publicerar idag en videointervju med VD Anders Spetz
2015-12-17
Nexam Chemicals produkter i branschtidningen Plastics Technology
2015-10-09
Affärsuppdatering av VD Anders Spetz
2015-07-02
Nyhet: Affärsuppdatering av VD Anders Spetz.
2015-06-17
Nyhet: Nexam Chemicals presentation på Småbolagsdagen 2015.
2015-05-21
Nyhet: Träffa Nexam Chemical på Småbolagsdagen 8 juni 2015.
2015-04-20
Nyhet: Nexam Chemical publicerar idag en videointervju med styrelseordförande Lennart Holm och VD Anders Spetz.
2015-03-19
Nyhet: Affärsuppdatering av VD Anders Spetz.