Investerare

Nexam Chemical publicerar översiktsartikeln – Empowering Polyimides

2016-01-19

Nexam Chemical har, i samarbete med Evonik Jayhawk, författat en översiktsartikel (s.k. white paper) baserad på det webinar, Empowering Polyimides, som gavs den 24 juli 2015. Webinaret gavs av Dr Carlos Solano, Nexam Chemical och Dr Jeff Dimmit, Evonik Jayhawk. Översiktsartikel (http://www.nexamchemical.com/sv/Investor-Relations/Presentationer/) och en inspelning av webinaret (http://www.nexamchemical.com/sv/Investor-Relations/Presentationer/), båda på engelska, har publicerats på Nexam Chemicals hemsida.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Ladda ner som PDF