Investerare

Nexam Chemical medverkar vid konferensen ”Performance Polyamides 2017” i Pittsburgh

2017-11-06

I Pittsburgh, USA, kommer den 14-15 november konferensen ”Performance Polyamides 2017” att hållas. Fokus för konferensen är trender och teknisk utveckling inom polyamidindustrin.

Det är första gången som Performance Polyamides genomförs i Nordamerika, och under de två dagarna kommer det senaste inom polyamidhartser för krävande applikationer på marknader, såsom fordon, el/elektronik, medicin, konsumtion samt bygg och industrisektorn, att diskuteras. Besökarna kommer från hela värdekedjan för polyamider. Nexam Chemical representeras av Dane Momcilovic, som också ska hålla en presentation med titeln ”Novel technology for polyamides modification using selective reactive elements”.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF